Region Midtjylland ønsker at være en digital foregangsregion og give regionens virksomheder de bedste betingelser for at anvende digitalisering som afsæt for at udvikle unikke produk­ter og serviceydelser med internationale afsætningsmuligheder.

Vækstforums digitaliseringsindsats sigter på denne baggrund mod at understøtte øget it-innovation og udbrede anvendelsen af it og digitale løsninger i hele det midtjyske erhvervsliv, hvilket vil skabe nye, globale forretningsmuligheder for regionens små- og mellemstore virksomheder.

Big Data

Initiativer der skal gøre virksomhederne mere datadrevne og understøtte dem i udvikling af services og produkter baseret på Big Data med henblik på at styrke deres globale konkurrencedygtighed.

Læs mere

IKT-økosystemet

Indsats der skal videreudvikle det midtjyske IKT-økosystem og understøtte og udbygge de midtjyske styrkepositioner indenfor IKT.

Læs mere

SMART Industri / Industri 4.0

Initiativer der skal fremme virksomhedernes udnyttelse af de nye muligheder, der skabes i den 4. industrielle revolutions digitalisering af produktion og produktionsprocesser.

Læs mere

SMART Region

I Region Midtjylland arbejder vi på et storstilet initiativ med strategiske fokus på, hvordan man udvikler "intelligente byer i Smart Regioner". Konceptet indebærer innovativ synergi mellem by-og landdistriktsudvikling samt den digitale økonomi.

Læs mere

Digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner.

Planen skal sikre adgang til højhastighedsbredbånd i hele regionen - også de tyndt befolkede områder.

Læs mere

Analyser

Analyse til prioritering af indsatser og virkemidler til udbygning af styrkepositionen inden for ikt i Region MidtjyllandAnalyse til prioritering af indsatser og virkemidler til udbygning af styrkepositionen inden for ikt i region Midtjylland

Kortlægning af it-sektoren og it-arbejdsmarkedet i region midtjyllandKortlægning af it-sektoren og it-arbejdsmarkedet i region Midtjylland