Klog hverdagsmad som sund forretning

Region Midtjyllands fødevaresatsning blev iværksat i 2010 med strategien Klog Hverdagsmad som sund forretning. Siden har Region Midtjylland manifesteret sig som Danmarks førende fødevareregion, hvilket fremgår af regeringens Vækstplan for fødevarer og understøttes af regionens egen smart specialization analyse fra 2013. Således forventes Vækstforum i Region Midtjylland at påtage sig særligt ansvar – også tværregionalt og nationalt – for at skabe gode rammer for innovation, vækst og samarbejde inden for fødevareerhvervet.

Strategi og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan: Klog hverdagsmad til en verden i forandring

Handlingsplanen er resultatet af en proces, hvor en lang række regionale og nationale fødevareeksperter har bidraget til udformningen af handlingsplanen.

Læs mere om strategi og handlingsplan.

Fødevarerådet

Vækstforum har på sit møde i august 2016 besluttet at nedlægge Fødevarerådet.
Læs mere om Fødevarerådet.

Innovationsmiljøet Future Food Innovation

I innovationsmiljøet, Future Food Innovation, skal der eksperimenteres med en bred vifte af innovation. 

Det er især hensigten at fremme radikal innovation for at styrke innovationskraften og sikre et bæredygtigt og internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv.

Læs mere om Future Food Innovation

Evaluering af FFI's differentieringspulje

Danish Food Cluster

Danish Food Cluster arbejder for at brande Danmark som én klynge for fødevarer. En klynge, der skal medvirke til at skabe fortsat vækst, arbejdspladser og udvikling i regionen - specifikt indenfor fødevaresektoren. Region Midtjylland har været med til at støtte etableringen af Danish Food Cluster.

Læs mere om Danish Food Cluster.

Food Festival

Food Festival på Tangkrogen i Aarhus er en årligt tilbagevendende begivenhed. Her fejres dels den gode mad og dels er festivalen et udviklingslaboratorium, hvor nye forretningsideer og samarbejder bliver til. Region Midtjylland har været med til at støtte etableringen af Food Festival.

Læs mere om Food Festival.

Tilmeld fødevareprodukter til Årets Lokale Vare, et samarbejde mellem COOP og Madkulturen 

Magasinet Dialog

Magasinet Dialog nr. 24, 2015 med fokus på Fødevarer

Magasinet Dialog nr. 11, 2011  med fokus på Fødevarer

Historien om de sublime østers fra Limfjorden flyver verden rundt

1,9 millioner flypassagerer kan nu læse om at fange og spise østers fra Limfjorden, og det kan betyde endnu flere gæster til den årlige Oyster Trophy Week, som Region Midtjylland er medarrangør af.
Fødevareudvikling i fem regioner - Danske Regioners fødevarepjece 2011