Vækstforum ønsker at skabe flere vækstvirksomheder i Midtjylland. Kan andelen af vækstvirksomheder hæves fra de i dag ni procent af samtlige virksomheder til 11 procent vil resultatet være, at der kan skabes yderligere ca. 2.150 jobs.

Derfor videreudvikler Vækstforum løbende de eksisterende rammer for etablerede virksomheder med vækstpotentiale. Målet er, at virksomhederne bliver mere konkurrencedygtige på internationale markeder og derigennem skaber øget vækst, omsætning og beskæftigelse i region Midtjylland.

Midtjysk konkurrenceevne er stærkt afhængig af, at midtjyske virksomheder hele tiden opdager nye muligheder og udnytter dem til at skabe vækst og arbejdspladser. Evalueringer viser, at virksomheder præsterer bedre, når de har mulighed for at trække på ekstern viden i form af rådgivere, mentorer, netværk, videninstitutioner m.fl. 

Målgruppen for nedenstående programmer er midtjyske virksomheder med vækstpotentiale.

Virksomhedsudvikling

Rammeprogrammet VÆKSTmidt er et bredt program målrettet alle vækstpotentielle og internationalt orienterede virksomheder. Programmet skal gennem kvalificeret sparring og rådgivning medvirke til at udløse en virksomheds potentiale for vækst – enten i individuelle forløb, kollektive forløb eller strategiske netværk.

Læs mere om VÆKSTmidt

Eksport- og Internationalisering

Eksport- og internationaliseringsprogrammet understøtter Vækstforums ambition om, at flere midtjyske små og mellemstore virksomheder i større omfang skal være i stand til at udnytte deres eksport- og internationaliseringspotentiale. Målgruppen er således alle vækstpotentielle virksomheder med et internationalt potentiale.

 Læs mere om GLOBALmidt

Profilanalyse af midtjyske vækstvirksomheder og
deres udbytte af erhvervsfremme

 

Analyse af virksomheders brug af regionale og nationale innovations-  
og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland i 2007-2013