Region Midtjylland arbejder for at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle blandt andet ved at have fokus på, at befolkningens kompetencer skal passe til efterspørgslen i erhvervslivet. Både nu og i fremtiden.

Derudover beslutter regionsrådet, hvor der kan oprettes nye ungdomsuddannelser og støtter en række projekter, der udvikler nye måder at undervise og lære på. Samtidigt arbejder regionen for at sikre optimale rammer for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Netværk skal styrke sunde kulturtilbud

   

Kulturtilbud skal være med til at give livskvalitet, sundhed og for nogle måske endda job eller mulighed for at vende tilbage på arbejde. 

dag har regionsrådet prioriteret 1,1 mio. kroner til et regionalt netværk på området, som 10 kommuner, Region Midtjylland og Aarhus Universitet indgår i.