Region Midtjylland arbejder for at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle blandt andet ved at have fokus på, at befolkningens kompetencer skal passe til efterspørgslen i erhvervslivet. Både nu og i fremtiden.

Derudover beslutter regionsrådet, hvor der kan oprettes nye ungdomsuddannelser og støtter en række projekter, der udvikler nye måder at undervise og lære på. Samtidigt arbejder regionen for at sikre optimale rammer for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Udvalg foreslår gymnasietilbud lukket

Udvalg for Regional Udvikling har mandag drøftet kapacitetsfastsættelse på gymnasieområdet for 2021-2022. Bl.a. med henblik på at minimere tvangsflytning af elever i Østjylland. På den baggrund foreslår udvalget, at regionsrådet indstiller Aarhus Gymnasium, Aarhus C til lukning.

Revideret 11-02-2021