Region Midtjylland arbejder for at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle blandt andet ved at have fokus på, at befolkningens kompetencer skal passe til efterspørgslen i erhvervslivet. Både nu og i fremtiden.

Derudover beslutter regionsrådet, hvor der kan oprettes nye ungdomsuddannelser og støtter en række projekter, der udvikler nye måder at undervise og lære på. Samtidigt arbejder regionen for at sikre optimale rammer for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Uddannelsesmillioner til corona-projekter

Regionsrådet har med 2,7 mio. kroner netop udmøntet første del af årets uddannelsespulje. Pengene går især til udviklingsprojekter relateret til de erfaringer, institutioner har gjort sig under corona-nedlukningen.

Revideret 01-04-2020