Region Midtjylland arbejder for at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle blandt andet ved at have fokus på, at befolkningens kompetencer skal passe til efterspørgslen i erhvervslivet. Både nu og i fremtiden.

Derudover beslutter regionsrådet, hvor der kan oprettes nye ungdomsuddannelser og støtter en række projekter, der udvikler nye måder at undervise og lære på. Samtidigt arbejder regionen for at sikre optimale rammer for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Politikere skal beslutte fordeling af elever på Aarhus-gymnasier

Nye regler gør det muligt for gymnasier at lave lokale aftaler om, hvordan STX-elever skal fordeles på gymnasierne. I Østjylland kan det være en måde at skabe en mere jævn elevsammensætning på gymnasierne i Aarhus. Gymnasierne ville gerne lave en aftale, men er ikke enige. Det betyder, at regionsrådet skal træffe afgørelsen. Det skal ske inden udgangen af januar.