Region Midtjylland arbejder for at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle blandt andet ved at have fokus på, at befolkningens kompetencer skal passe til efterspørgslen i erhvervslivet. Både nu og i fremtiden.

Derudover beslutter regionsrådet, hvor der kan oprettes nye ungdomsuddannelser og støtter en række projekter, der udvikler nye måder at undervise og lære på. Samtidigt arbejder regionen for at sikre optimale rammer for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Øget samarbejde skal få flere unge i job eller skole

 

Flere end hver 10. ung mellem 16 og 29 år i Region Midtjylland er hverken i job eller i gang med en uddannelse. De unge kan der gøres endnu mere for med fælles indsatser og videndeling på tværs af regionen. Det mener kommunerne, regionen og de regionale arbejdsmarkedsråd, der nu har vedtaget en fælles ambition.  

Revideret 01-04-2020