Region Midtjylland har fire fordelingsudvalg, der har til opgave at fordele ansøgere til STX (det almene gymnasium) og HF for de skoler, der har flere ansøgere end deres kapacitet giver mulighed for at optage.  

 

 

 

Processen for optagelse på et gymnasium

Se en kort video om processen for optagelse på et gymnasium. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Fordelingskriterier

Optagelsesstop (2022)

Kort over ungdomsuddannelser i Region Midtjylland

Regionens opgaver ift. gymnasieuddannelser

Fordelingsudvalg i Region Midtjylland

De fire fordelingsudvalg for STX (alm. gymnasium) og HF i Region Midtjylland skal fordele ansøgere inden for hver sit geografiske området.Kort over Region Midtjylland med markering af, hvor grænserne mellem de fire fordelingsudvalg går.

Geografisk fordeler de fire fordelingsudvalg i Region Midtjylland sig således på et kort. Illustration: Region Midtjylland 

Fordelingsudvalg NORD

Skive Gymnasium, Viborg Gymnasium, Viborg Katedralskole, Bjerringbro Gymnasium og VUC Skive-Viborg

Formand: Claus Kjeldsen, rektor, Bjerringbro Gymnasium - ck@bggym.dk


Fordelingsudvalg SYD

Tørring Gymnasium, Horsens Gymnasium, Horsens Statsskole, Horsens HF og VUC samt Vejle fjordskolen.

Formand: Dinna Balling, rektor, Horsens HF og VUC - db@horsenshfogvuc.dk 


Fordelingsudvalg ØST

Grenaa Gymnasium, Rønde Gymnasium, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Odder Gymnasium, Aarhus Tech, Viby Gymnasium og HF, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium. 

Formand: Allan Friis Clausen, Paderup Gymnasium - ac@paderup-gym.dk 


Fordelingsudvalg VEST

Nr. Nissum HF, Lemvig Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Holstebro Gymnasium, Ringkøbing Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Det Kristne Gymnasium, Herning Gymnasium, Herning HF og VUC samt Ikast-Brande Gymnasium. 

Formand: Momme Mailund, rektor, Herning Gymnasium -  mm@herning-gym.dk 

Revideret 13-01-2022