Region Midtjylland har fire fordelingsudvalg, der har til opgave at fordele ansøgere til STX (det almene gymnasium) og HF for de skoler, der har flere ansøgere end deres kapacitet giver mulighed for at optage.  

Ansøgere i 2021

Ansøgere til stx i Østjylland må i år væbne sig med tålmodighed. Senest den 17. maj får ansøgerne besked i e-Boks om, at der er reserveret en foreløbig plads på et alment gymnasium. Normalt kommer beskeden 1. maj. Læs pressemeddelelse.

Ansøgere i 2020

  • STX: 6.005 (5.985 i 2019)

  • HF: 1.860 (1.528 i 2019) 

  • IB: 129 (129 i 2019) (IB (International Baccalaureate) er internationale linjer, der findes på fem gymnasier i Region Midtjylland)

Ansøgere fra fordelingsområderne Nord, Syd og Vest skal senest den 4. april 2020 have svar på, hvilket gymnasium man har fået plads på. 

Ansøgere fra fordelingsområde Øst. I forbindelse med kapacitetsfastsættelsen har det været nødvendig at ændre tidsplanen for udsendelsen af pladsreservationsbreve ud til alle stx- og hf-ansøgere til torsdag den 30. april.


De seneste år har op mod 95 procent af ansøgerne til et alment gymnasium  fået deres 1. prioritet opfyldt. 

Hent 2020-oversigt over STX- og HF-ansøgere i Region Midtjylland (pdf). 

 

Processen for optagelse på et gymnasium

Se en kort video om processen for optagelse på et gymnasium. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Fordelingskriterier

Kort over ungdomsuddannelser i Region Midtjylland

Regionens opgaver ift. gymnasieuddannelser

Fordelingsudvalg i Region Midtjylland

De fire fordelingsudvalg for STX (alm. gymnasium) og HF i Region Midtjylland skal fordele ansøgere inden for hver sit geografiske området.Kort over Region Midtjylland med markering af, hvor grænserne mellem de fire fordelingsudvalg går.

Geografisk fordeler de fire fordelingsudvalg i Region Midtjylland sig således på et kort. Illustration: Region Midtjylland 

Fordelingsudvalg NORD

Skive Gymnasium, Viborg Gymnasium, Viborg Katedralskole, Bjerringbro Gymnasium og VUC Skive-Viborg

Formand: Dorte Gade, rektor, Bjerringbro Gymnasium - dg@bggym.dk 


Fordelingsudvalg SYD

Tørring Gymnasium, Horsens Gymnasium, Horsens Statsskole, Horsens HF og VUC samt Vejle fjordskolen.

Formand: Dinna Balling, rektor, Horsens HF og VUC - db@horsenshfogvuc.dk 


Fordelingsudvalg ØST

Grenaa Gymnasium, Rønde Gymnasium, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Odder Gymnasium, Aarhus Tech, Viby Gymnasium og HF, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium. 

Formand: Allan Friis Clausen, Paderup Gymnasium - ac@paderup-gym.dk 


Fordelingsudvalg VEST

Nr. Nissum HF, Lemvig Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Holstebro Gymnasium, Ringkøbing Gymnasium, Det Kristine Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Herning Gymnasium, Herning HF og VUC samt Ikast-Brande Gymnasium. 

Formand: Momme Mailund, rektor, Herning Gymnasium -  mm@herning-gym.dk 

Revideret 29-04-2021