Det Midtjyske Kompetenceråd er et rådgivende organ, som har til formål at skabe et forum, hvor aktører fra de tre politikområder kan mødes og via samarbejde og koordinering sikre, at arbejdsstyrken i Region Midtjylland til hver en tid har den størrelse og de kompetencer, der efterspørges på hele arbejdsmarkedet Kompetencerådet skal dog have særligt fokus på de kortuddannede og faglærte, dvs. der gives særlig prioritet til det dobbelte kompetenceløft. Kompetencerådet er et forum, der understøtter de respektive parters arbejde med den kompetencebaserede vækstpolitik.

Kompetencerådet er paritetisk sammensat og sikrer repræsentation af de aktører, der er centrale for et frugtbart samspil mellem de tre politikområder uddannelse, erhverv og beskæftigelse.

21 medlemmer af Det Midtjyske Kompetenceråd

Kommissorium for Det Midtjyske Kompetenceråd

Det Midtjyske Kompetenceråds møder