Region Midtjylland annoncerer efter ansøgere til tre forskellige socialfondsindsatser; inklusion, flere faglærte og STEM.

20% af midlerne i EU's Socialfond Plus 2021-2027 er øremærket til indsatser i regionerne. Midlerne skal styrke regionernes arbejde med ungdomsuddannelserne. Indsatsen skal være supplerende og understøtte det arbejde, som regionerne i forvejen støtter via uddannelsespuljen, og gennemføres efter samme lovgivning.

Region Midtjylland får tildelt 29,3 mio. kr. fra Socialfonden til hele programperioden. Socialfondsstøtten må maksimalt udgøre 40% af de støtteberettigede udgifter i et socialfondsprojekt. Socialfondsprojekter kan bl.a. medfinansieres af den regionale uddannelsespulje.

Læs mere om EU's Socialfond Plus 2021-2027 hos Erhvervsstyrelsen

Inklusion
Fastholdelse af udsatte unge på erhvervsskolerne. Ansøgningen skal ligge inden for socialfondsprogrammet 2021-2027: Et stærkt Danmark gennem uddannelse og kompetencer, prioritet 2.2.2.1 (s. 57-59). Den indikative budgetramme er 33 mio. kr.

Flere faglærte
Indsatsen skal sikre flere faglærte på Velfærdsområdet. Ansøgningen skal ligge inden for socialfondsprogrammet 2021-2027: Et stærkt Danmark gennem uddannelse og kompetencer, prioritet 2.2.1.1 (s. 50-57). Den indikative budgetramme er 14 mio. kr.

STEM
Opkvalificering af undervisere, fx gymnasielærere, inden for STEM-fagene/området. Ansøgningen skal ligge inden for socialfondsprogrammet 2021-2027: Et stærkt Danmark gennem uddannelse og kompetencer, prioritet 2.2.1.1 (s. 50-57). Den indikative budgetramme er 5 mio. kr.

Ansøgning

Relevante materialer

Hvem kan søge?

Kriterier og krav

Finansiering

Kontakt


Strategiske udfordringer

Faldende ungdomsårgange

For få vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Flere unge falder uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet