EUD for alle

"Samarbejde om og tiltrækning til erhvervsuddannelser – for alle"

I projektet får unge og unge voksne mulighed for at komme tættere på EUD. Mange aktører – grund- og efterskoler, erhvervsskoler, FGUer, UU m.fl. samarbejder om at udvikle og tilbyde aktiviteter, som kan øge kendskabet til EUD, samt få flere til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Læs mere om projektet EUD for alle.

 

Ung i uddannelse

"Relationer til og anerkendelse af unge med særlige udfordringer"

Formålet med projektet er at løfte en bred gruppe af udsatte unge samt unge med anden etnicitet end dansk. Aktiviteterne har fokus på at støtte de unge i overgangen fra grundskole til FGU/ungdomsuddannelse og fra FGU til ungdomsuddannelse. Læs mere om projektet Inklusion af unge.

Revideret 20-02-2020