EUD for alle

 

"Samarbejde om og tiltrækning til erhvervsuddannelser – for alle"

I projektet får unge og unge voksne mulighed for at komme tættere på EUD. Mange aktører – grund- og efterskoler, erhvervsskoler, FGUer, UU m.fl. samarbejder om at udvikle og tilbyde aktiviteter, som kan øge kendskabet til EUD.

Rejsekorps af EUD undervisere vil undervise på efterskolerne, erhvervsskolerne vil øge fokus på bæredygtighedsdagsordenen, ufaglærte studenter vil komme i praktikforløb – er eksempler på mange af de aktiviteter, som sættes i gang.

Målet er at flere kender til, starter på og gennemfører en erhvervsuddannelse. EU Socialfond støtter projektet med 12.126.264 kr. Læs socialfondsansøgningen her.

Projektet er organiseret i 6 lokalområder dækkende hele Region Midtjylland, og omkring en styregruppe, hvor der sidder en bred gruppe af aktører, herunder de lokale tovholdere, brancheorganisationer, efterskoleforeningen m.fl. Se organiseringen.

Region Midtjylland medfinansierer projektet sammen med den Europæiske Socialfond og Decentrale erhvervsfremmemidler. Projekter er 3 årigt med start 1. oktober 2019 til 30. september 2022.

 

Video om projektet EUD for alle

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Revideret 06-04-2022