"Relationer til og anerkendelse af unge med særlige udfordringer"

Formålet med projektet er, at løfte en bred gruppe af psykisk sårbare unge samt unge med anden etnicitet end dansk. Aktiviteterne skal støtte de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra FGU til ungdomsuddannelse.

Aktiviteterne består af håndholdte forløb, målrettet vejledning, rundbordssamtaler, hjælp til deltagelse i netværksgrupper,  lektiehjælp, m.m.

Projektet gennemføres som et bredt partnerskab mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner. Indsatsen supplerer den kommunale ungeindsats.

Region Midtjylland medfinansierer projektet sammen med den Europæiske Socialfond og Decentrale erhvervsfremmemidler. Projektet er 3 årigt med planlagt start 1. januar 2020 til 30. september 2022.

Målet er, at flere sårbare unge og unge med anden etnicitet end dansk gennemfører en ungdomsuddannelse. Du kan læse ansøgningen her: Socialfondsansøgningen

Video om projektet Ung i Uddannelse

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Revideret 21-10-2020