Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser.

Udmøntningen af regionens uddannelsespulje sker gennem henholdsvis den midtjyske teknologipagt og en åben pulje.

Teknologipagt

Regionsrådet vedtog i 2018 en midtjysk teknologipagt der skal sikre at flere vælger, lærer om og efteruddannes inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Med henblik på at sikre teknologipagtens slagskraft har regionsrådet øremærket 75 % af uddannelsespuljen frem mod 2022, svarende til 55 mio. kroner, til at understøtte teknologipagtsaktiviteter på regionens ungdomsuddannelser.

Teknologipagten skal sikre at:

  • flere vælger STEM
  • flere lærer at bruge STEM
  • flere arbejder/efteruddannes inden for STEM

Der skal i foråret 2020 udmøntes 12 mio. kr. til at understøtte den midtjyske teknologipagt. Ved vedtagelsen af teknologipagten, vedtog Regionsrådet samtidig at temaerne for pagten skulle genforhandles i 2020. På deres møde den 29. april 2020, vedtog Regionsrådet følgende temaer, hvorfor der indkaldes ansøgninger til selvsamme:

  • STEM-uddannede til de midtjyske styrkepositioner (videreført tema)
  • Bæredygtighed
  • Sprog
  • Kreativitet

En beskrivelse af de enkelte temaer kan findes nedenfor. 

Større projekter med brede geografiske og faglige partnerskaber vil blive prioriteret.

Åben pulje

Der skal i foråret 2020 udmøntes 5 mio. kroner til at støtte udviklingsprojekter på regionens ungdomsuddannelser. Udviklingsprojekterne kan blandt andet omhandle udvikling af fag, valgfag, efteruddannelse m.v. Der kan fortsat søges bredt under den åbne pulje, men projekter der omhandler FN's Verdensmål og konkret temaerne bæredygtighed, kreativitet og social inklusion vil blive prioriteret. Endvidere vil der til denne ansøgningsrunde være mulighed for at søge tilskud til projekter, der relaterer sig til den aktuelle situation vedrørende Covid-19, f.eks. projekter der omhandler vidensopsamling vedrørende fjernundervisning eller projekter, der adresserer særlige behov og udfordringer som følge af Covid-19.

Der opfordres endvidere til, at der sættes fokus på brede partnerskaber og større projekter.

Formalia

Ansøgningsfristen for regionens uddannelsespulje er den 12. maj 2020 kl. 12.00.

Vi opfordrer til, at I snarest muligt indsender projektidéer ind til os, som vi så vil lægge på hjemmesiden. Dermed bliver det lettere for andre uddannelsesinstitutioner at se hvilke idéer der arbejdes med i regionen, hvormed de får mulighed for at tage kontakt til den pågældende, hvis de ser nogle samarbejdsmuligheder.

Regionsrådet vurderer de indkommende ansøgninger på regionsrådsmødet den  24. juni 2020.

Retningslinjerne for regionens uddannelsespulje findes nedenfor. Ansøgningsskema findes her

Ansøgningsskema skal sendes til: sku@ru.rm.dk

Ved spørgsmål kontakt

Chefkonsulent Ruth Strøm
Tlf. 29 29 02 63
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk

Udviklingskonsulent Frederik Slebo Karentius Freund
Tlf. 20 33 34 69
Mail: frederik.freund@ru.rm.dk

Retningslinjer for Uddannelsespuljen

Nye temaer

Projektideer

Erfaringer fra udviklingsprojekter

Revideret 30-04-2020