Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser.

Udmøntningen af regionens uddannelsespulje sker gennem henholdsvis den midtjyske teknologipagt og en åben pulje. Vi forventer at annonceringen af en ny ansøgningsrunde vil ske i april, med ansøgningsfrist i maj. De præcise datoer vil blive meldt ud snarest muligt.

Ved vedtagelsen af teknologipagten vedtog Regionsrådet samtidig, at temaerne for pagten skulle genforhandles i 2020. Vi forventer derfor at der bliver valgt nye temaer for Teknologipagten, som ligeledes meldes ud snarest muligt.

Ved spørgsmål kontakt:

Chefkonsulent Ruth Strøm
Tlf. 29 29 02 63
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk

Udviklingskonsulent Frederik S. K. Freund
Tlf. 20 33 34 60
Mail: frederik.freund@ru.rm.dk


Uddannelsespulje 2019

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser.

Udmøntningen af regionens uddannelsespulje sker gennem henholdsvis den midtjyske teknologipagt og en åben pulje.

Teknologipagt

Regionsrådet vedtog en midtjysk teknologipagt der skal sikre at flere vælger, lærer om og efteruddannes inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Med henblik på at sikre teknologipagtens slagskraft har regionsrådet øremærket 75 % af uddannelsespuljen frem mod 2022, svarende til 55 mio. kroner, til at understøtte teknologipagtsaktiviteter på regionens ungdomsuddannelser.

Teknologipagten skal sikre at:

  • flere vælger STEM
  • flere lærer at bruge STEM
  • flere arbejder/efteruddannes inden for STEM

Der skal i efteråret 2019 udmøntes 5,2 mio. kr. til at understøtte den midtjyske teknologipagt. Regionsrådet har vedtaget at følgende temaer skal prioriteres i denne runde.

  • Piger og STEM
  • Informatik
  • Teknologiambassadører
  • Styrkepositioner
  • Iværksætteri

Regionsrådet har med afsæt i den regionale udviklingsstrategi vedtaget, at de indkommende projekter skal tones indenfor bæredygtighed og kreativitet.

Åben pulje

Der skal i efteråret 2019 udmøntes  4,5 mio. kroner til at støtte udviklingsprojekter på regionens ungdomsuddannelser. Udviklingsprojekterne kan blandt andet omhandle udvikling af fag, valgfag, efteruddannelse m.v. Der kan fortsat søges bredt under den åbne pulje, men projekter der omhandler FN's Verdensmål og konkret temaerne bæredygtighed, kreativitet og social inklusion vil blive prioriteret. Der opfordres endvidere til, at der sættes fokus på brede partnerskaber og større projekter.

Formalia

Ansøgningsfristen for regionens uddannelsespulje er den 3. oktober 2019 kl. 12.00.

Der afholdes informationsmøder i uge 36

Mercantec, Viborg 2. september  kl. 14.30-16.00
Tilmelding senest den 30. august    
Horsens Statsskole AFLYST 3. september kl. 10.00-11.30
Tilmelding senest den 30. august    
Randers Social- og Sundhedsskole 3. september kl. 13.00-14.30
Tilmelding senest den 30. august    
Herning Gymnasium 4. september kl. 10.00-11.30
Tilmelding senest den 2. september    

 

Tilmelding med antal personer sendes til sku@ru.rm.dk

 

Regionsrådet vurderer de indkommende ansøgninger på regionsrådsmødet den  27. november 2019.

Retningslinjerne for regionens uddannelsespulje findes nedenfor.

Ansøgningsskema findes her

Ansøgningsskema skal sendes til: sku@ru.rm.dk

Ved spørgsmål kontakt 


chefkonsulent Ruth Strøm
Tlf. 2929 0263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk 

Projektideer

Retningslinjer for Uddannelsespuljen

Erfaringer fra tidligere udviklingsprojekter

Revideret 03-04-2020