Regionsrådet kan yde formåls og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser.

Udmøntningen af regionens uddannelsespulje sker gennem henholdsvis den midtjyske teknologipagt og en åben pulje.

Teknologipagt

Regionsrådet vedtog i 2018 en midtjysk teknologipagt, der skal sikre, at flere vælger, lærer og efteruddannes inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Med henblik på at sikre teknologipagtens slagkraft har regionsrådet øremærket 75 % af uddannelsespuljen frem mod 2022, svarende til 55 mio. kr. til at understøtte teknologipagtsaktiviteter på regionens ungdomsuddannelser.

Teknologipagten skal sikre at:

 • Flere vælger STEM
 • Flere lærer at bruge STEM
 • Flere arbejder/efteruddannes inden for STEM

Der skal i efteråret 2020 udmøntes 6 mio. kroner til at understøtte den midtjyske teknologipagt. Regionsrådet vedtog på møde den 29. april 2020 følgende temaer for pagten, hvorfor der indkaldes ansøgninger til selvsamme:

 • STEM-uddannede til de midtjyske styrkepositioner
 • Bæredygtighed
 • Sprog
 • Kreativitet

En beskrivelse af de enkelte temaer kan findes nedenfor.

Større projekter med brede geografiske og faglige partnerskaber vil blive prioriteret.

Åben pulje

Der skal i efteråret 2020 udmøntes 2.4 mio. kroner til at støtte udviklingsprojekter på regionens ungdomsuddannelser. Udviklingsprojekterne kan blandt andet omhandle udvikling af fag, valgfag, efteruddannelse m.v. Der kan fortsat søges bredt under den åbne pulje, men projekter, der omhandler følgende temaer vil blive prioriteret:

 • FN's Verdensmål
 • Social inklusion
 • Bæredygtighed
 • Kreativitet
 • COVID-19 (Fx projekter, der omhandler vidensopsamling vedrørende fjernundervisning eller projekter, som adresserer særlige behov og udfordringer som følge af COVID-19 situationen).

I forårets ansøgningsrunde fik regionen flere ansøgningen vedrørende COVID-19 situationen. Disse kan der læses mere om under afsnittet "Projektidéer".

Endvidere prioriteres projekter, der sætter fokus på brede partnerskaber samt større projekter.

Formalia

Ansøgningsfristen for regionens uddannelsespulje er den 07. oktober 2020 kl. 12.00.

Informationsmøde i Regionshuset i Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg den 9. september 2020 kl. 10.00-12.00. 

Tilmeld jer på sku@ru.rm.dk senest den 7. september 2020 kl. 14.00.

 

Vi opfordrer til, at I snarest muligt indsender projektidéer ind til os, som vi så vil lægge på hjemmesiden. Dermed bliver det lettere for andre uddannelsesinstitutioner at se, hvilke idéer, der arbejdes med i regionen. Dermed får de mulighed for at tage kontakt til den pågældende uddannelsesinstitution, hvis de ser nogle samarbejdsmuligheder.

Regionsrådet vurderer de indkommende ansøgninger på regionsrådsmødet den 25. november 2020.

Retningslinjerne for regionens uddannelsespulje findes nedenfor. Ansøgningsskema findes her 

Ansøgningsskema skal sendes til: sku@ru.rm.dk

Ved spørgsmål kontakt:

Udviklingskonsulent Jon Bech Andersen
Tlf. 2033 3431
Mail: jon.bech@ru.rm.dk

Udviklingskonsulent Frederik Slebo Karentius Freund
Tlf. 2033 3469
Mail: frederik.freund@ru.rm.dk

Chefkonsulent Ruth Strøm
Tlf. 2929 0263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk

Retningslinjer for Uddannelsespuljen

Nye temaer

Projektideer

Erfaringer fra udviklingsprojekter

Revideret 25-09-2020