Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. Uddannelsespuljen støtter udvikling af nye fag, studieretninger og lignende.

Udmøntningen af regionens uddannelsespulje er fra 2018 og frem til udgangen af 2021 sket gennem den midtjyske teknologipagt og den åbne pulje. Strukturen for puljen ændres fra foråret 2023, så der fremover kan søges i to puljer: En temapulje og en åben pulje. Strukturen og de nye retningslinjer for de to puljer er beskrevet herunder.

Der er 20 mio. kr. i puljen i 2023. 80 procent af de årlige midler i Uddannelsespuljen udmøntes til Temapuljen, mens 20 procent udmøntes til Den åbne pulje.

Ansøgning

Ansøgningsfristen for regionens uddannelsespulje er den 28. april 2023 kl. 12.00.

Download ansøgningsskema til Uddannelsespuljen

Siden opdateres senere med link til elektronisk ansøgningsskema.

Ønsker man at søge temapuljen, er fristen for at indsende beskrivelse af projektideen til regionen den 17. marts 2023 kl. 12.00.

Download skabelon til beskrivelse af projektidé

Temapuljen: Større projekter inden for fastlagte temaer

Puljen støtter to til tre større og længerevarende projekter med et bredt partnerskab. Til hver årlig ansøgningsrunde fastsættes tre temaer, der kan søges under.

Forud for ansøgningen skal der indsendes en beskrivelse af projektideen til regionen, hvis man ønsker at søge under Temapuljen.

Temaer i 2023

  • Flere med kompetencerne til den grønne omstilling
  • Flere med en faglært uddannelse
  • Løft af de basale kompetencer

Læs beskrivelse af temaer.

Region Midtjylland indgår som en aktiv og sparrende aktør i projekterne, dog med respekt for armslængdeprincippet. Regionen vil følge projekterne tæt via løbende sparring med projektansøger, deltagelse i statusmøder samt sikre deling af viden og erfaringer på tværs af regionens uddannelsesinstitutioner.

Den åbne pulje

Puljen støtter mindre projekter uden fastlagte temaer. Projekterne kan for eksempel – men ikke udelukkende – fungere som forprojekter til fremtidige ansøgninger til regionens temapulje, EU's puljer eller til at søge private fondsmidler.

Projektbanken

I vores projektbank, kan du finde de projekter, som siden 2018 er blevet støttet gennem Uddannelsespuljen. Her kan du søge inspiration og læse om projekternes indhold.

Temaer i temapuljen

Hvem kan søge puljen?

Generelle kriterier for uddannelsespuljen

Revideret 01-02-2023