Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser.

Udmøntningen af regionens uddannelsespulje sker gennem henholdsvis den midtjyske teknologipagt og en åben pulje.

Teknologipagt

Regionsrådet vedtog i 2018 en midtjysk teknologipagt, der skal sikre, at flere vælger, lærer om og efteruddannes inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Med henblik på at sikre teknologipagtens slagkraft har regionsrådet øremærket 75 % af uddannelsespuljen frem mod 2022, svarende til 55 mio. kr. til at understøtte teknologipagtsaktiviteter på regionens ungdomsuddannelser.

Teknologipagten skal sikre at:

 • Flere vælger STEM
 • Flere lærer at bruge STEM
 • Flere arbejder med/efteruddannes inden for STEM

Der skal i 2021 udmøntes 15 mio. kroner til at understøtte den midtjyske teknologipagt. Der kan under Teknologipagtspuljen søges om udviklingstilskud inden for følgende fire temaer:

 • STEM-uddannede til de midtjyske styrkepositioner
 • Bæredygtighed
 • Sprog
 • Kreativitet

En beskrivelse af de enkelte temaer kan findes neden for under bjælken "Temaer for Teknologipagtspuljen".

Større projekter med brede partnerskaber vil blive prioriteret.

Åben pulje

Der skal i 2021 udmøntes 5 mio. kroner til at støtte udviklingsprojekter på regionens ungdomsuddannelser. Udviklingsprojekterne kan blandt andet omhandle udvikling af fag, valgfag, efteruddannelse m.v. Der kan fortsat søges bredt under den åbne pulje, men projekter, der omhandler følgende temaer vil blive prioriteret:

 • FN's Verdensmål
 • Social inklusion
 • Bæredygtighed
 • Kreativitet

Ligeledes vil større projekter med brede partnerskaber blive prioriteret.

Formalia

Ansøgningsfristen for regionens uddannelsespulje er d. 29. april 2021 kl. 12.00.

Informationsmøde med mulighed for drøftelse af projektideer og samarbejdsmuligheder afholdes i Regionshuset i Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg d. 15. marts 2021 kl. 10.00-12.00. Hvis det grundet COVID-19 ikke er muligt at afholde mødet fysisk, vil det blive afholdt som et virtuelt møde.

Tilmeld jer på sku@ru.rm.dk senest d. 12. marts 2021 kl. 14.00.

Deling af projektideer

Vi opfordrer til, at der snarest muligt indsendes projektidéer, som kan deles på regionens hjemmeside. Dermed bliver det muligt for andre uddannelsesinstitutioner at se, hvilke ideer, der arbejdes med i ansøgningsfasen, hvorved der kan tages kontakt til den pågældende uddannelsesinstitution, hvis der ses samarbejdsmuligheder.

Projektideer indsendes til sku@ru.rm.dk

Regionsrådet vurderer de indkommende ansøgninger på regionsrådsmødet d. 23. juni 2021.

Ny digital ansøgningsproces

Grundet ejerskifte af it-platformen, vi anvender til at udvikle den digitale ansøgningsblanket i, udskydes lanceringen af den digitale ansøgningsproces til næste ansøgningsrude.

Dette betyder, at I skal anvende nuværende arbejdsdokument som ansøgningsskema til nærværende ansøgningsrunde. Ansøgningsskemaet kan findes under bjælken "skabeloner" eller ved at klikke på ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal indsendes til sku@ru.rm.dk

Ved spørgsmål kontakt:

Udviklingskonsulent Jon Bech Andersen
Tlf. 2033 3431
Mail: jon.bech@ru.rm.dk

Udviklingskonsulent Frederik Slebo Karentius Freund
Tlf. 2033 3469
Mail: frederik.freund@ru.rm.dk

Chefkonsulent Ruth Strøm
Tlf. 2929 0263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk

Retningslinjer for Uddannelsespuljen

Temaer for Teknologipagtspuljen

Projektideer

Erfaringer fra udviklingsprojekter

Revideret 26-03-2021