Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser.

Udmøntningen af regionens uddannelsespulje sker gennem henholdsvis den midtjyske teknologipagt og en åben pulje.

Teknologipagt

Regionsrådet vedtog i 2018 en midtjysk teknologipagt, der skal sikre, at flere vælger, lærer om og efteruddannes inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Med henblik på at sikre teknologipagtens slagkraft har regionsrådet øremærket 75 % af uddannelsespuljen frem mod 2022, svarende til 55 mio. kr. til at understøtte teknologipagtsaktiviteter på regionens ungdomsuddannelser.

Teknologipagten skal sikre at:

 • Flere vælger STEM
 • Flere lærer at bruge STEM
 • Flere arbejder med/efteruddannes inden for STEM

Der er til efterårets ansøgningsrunde afsat 11,22 mio. kroner til at understøtte den midtjyske teknologipagt. Regionsrådet vedtog på møde den 29. april 2020 følgende temaer for pagten, hvorfor der indkaldes ansøgninger til selvsamme:

 • STEM-uddannede til de midtjyske styrkepositioner
 • Bæredygtighed
 • Sprog
 • Kreativitet

En beskrivelse af de enkelte temaer kan findes neden for under bjælken "Temaer for Teknologipagtspuljen".

Større projekter med brede partnerskaber vil blive prioriteret.

Åben pulje

Der er til efterårets ansøgningsrunde afsat 2,27 mio. kroner til at støtte udviklingsprojekter på regionens ungdomsuddannelser. Udviklingsprojekterne kan blandt andet omhandle udvikling af fag, valgfag, efteruddannelse m.v. Der kan fortsat søges bredt under den åbne pulje, men projekter, der omhandler følgende temaer vil blive prioriteret:

 • FN's Verdensmål
 • Social inklusion
 • Bæredygtighed
 • Kreativitet

Ligeledes vil større projekter med brede partnerskaber blive prioriteret.

Formalia

OBS: Ansøgningsfristen er forlænget til torsdag den 4. november kl. 12. Hvis man agter at ansøge, bedes man kontakte os med en forhåndstilkendegivelse senest en uge inden ansøgningsfristen. Man er ligeledes meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål og sparring omkring projektidéer.

Vi opfordrer til, at I indsender projektidéer ind til os, som vi så vil lægge på hjemmesiden. Dermed bliver det lettere for andre uddannelsesinstitutioner at se, hvilke idéer, der arbejdes med i regionen. Dermed får de mulighed for at tage kontakt til den pågældende uddannelsesinstitution, hvis de ser nogle samarbejdsmuligheder.

Regionsrådet vurderer de indkommende ansøgninger på regionsrådsmødet den 15. december 2021.

Retningslinjerne for regionens uddannelsespulje findes nedenfor.

Digital ansøgningsblanket

Der ansøges til den regionale uddannelsespulje ved at klikke på dette link: Digitalt ansøgningsskema. Ansøger skal bruge NEMID login. Efter login trykker I på "Ny blanket" i den røde bjælke i højre hjørne. Herefter finder I bjælken hvor der står "Regionaludvikling" og trykker på feltet "Ansøgningsblanket – Uddannelsespuljen".  Ansøgningsskemaet vil være gemt på ansøgers profil ind til blanketten er blevet indsendt til regionen. 

I projektets udarbejdelsesproces kan dette arbejdsdokument anvendes.

Ved spørgsmål kontakt:

Udviklingskonsulent Jon Bech Andersen
Tlf. 2033 3431
Mail: jon.bech@ru.rm.dk

Udviklingskonsulent Frederik Slebo Karentius Freund
Tlf. 2033 3469
Mail: frederik.freund@ru.rm.dk

Chefkonsulent Ruth Strøm
Tlf. 2929 0263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk

Retningslinjer for Uddannelsespuljen

Temaer for Teknologipagtspuljen

Projektideer

Erfaringer fra udviklingsprojekter