23 repræsentanter for midtjyske virksomheder, region, kommuner og uddannelsesinstitutioner sikrer fælles retning i kampen for fremtidens kompetencer.


Rådet for Fremtidens Kompetencer blev nedsat i 2018 af regionsrådet, og målet er at sikre de midtjyske borgere adgang til den viden og de evner, som bliver efterspurgt i fremtiden.

Rådet er sammensat af 23 repræsentanter på tværs af uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og offentlige organisationer. Det afløste de tre instanser: Uddannelsesrådet, Det Midtjyske kompetenceråd og MEA's (Midtjyske Erhvervsakademi) Akademiråd. Dette har skabt en både forenklet og styrket rådsstruktur i Region Midtjylland.

- Rådet for Fremtidens Kompetencer samler de vigtigste aktører på det her område i samme rum. Det sikrer, at vi som politikere får velfunderede faglige input, og at vi alle trækker i samme retning i forhold til at sikre de rette kompetencer i fremtiden, hvilket er en af de helt store udfordringer for både virksomheder og samfund, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Rådet for Fremtidens Kompetencer har 23 medlemmer fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer samt fra kommuner og region.

Bredt fokus på kompetencer

Udover at rådgive de regionale politikere og sikre sammenhæng i de forskellige indsatser på området sikrer rådet fortsat fremdrift for Den Midtjyske Teknologipagt. Her er fokus på at sikre flere med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer (STEM) i Midtjylland. Derudover nedsatte rådet i 2019 Det Regionale Sprogudvalg, som har til formål at styrke fremmedsprogene i regionen.

Rådet arbejder dog bredt med kompetencer på tværs af fag, brancher og sektorer – herunder ikke mindst i forhold til at medvirke til bedre samspil mellem de tre politikområder erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Det er der behov for, mener, Birte Jacobsen, direktør på Scandic Silkeborg og repræsentant for Dansk Erhverv i Rådet for Fremtidens Kompetencer.

- Jeg repræsenterer virkeligheden som den ser ud i virksomhederne, og derfor giver rådet rigtig god mening for mig. Vi skal bruge hinanden til at blive klogere på fælles løsninger. For eksempel til at få flere erhvervsuddannede og blive endnu bedre til inklusion af både udenlandske kollegaer og danskere med handicap, hvilket er noget, der har stor betydning i min branche, siger Birthe Jacobsen.

Også fra uddannelsessiden, lyder der glæde over arbejdet i det nye råd. Rektor på Risskov Gymnasium, Gitte Horsbøl fremhæver således, at der bred enighed om vigtigheden af diskussionen – såvel som vigtigheden af at fastholde et bredt fokus på kompetencer.

- Mit fokus er selvfølgelig at sikre gode og relevante uddannelsesmuligheder for de unge, også om 10 år. Skal vi løse det, bliver vi nødt til at arbejde sammen på tværs. Her har dagens møde vist, at vi faktisk er bemærkelsesværdigt enige – også om, at der ikke kun er brug for STEM-kompetencer, men også de kreative og de humanistiske, siger Gitte Horsbøl.

Mette Højborg kultur- og erhvervsdirektør i Holstebro Kommune, og en af seks kommunale repræsentanter i rådet, fremhæver ligeledes det tværgående fokus.

- Rådet er en vigtig mulighed for at have dialogen på tværs af brancher og på tværs af perspektiver. På den måde sikrer vi det fælles billede af udfordringerne, der er nødvendigt for at skabe fælles løsninger, siger hun.

Flere oplysninger

  • Formand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261, norby@rr.rm.dk
  • Næstformand Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (A), tlf. 2021 8423, knudsen@rr.rm.dk
  • Udviklingsdirektør i Regional Udvikling, Region Midtjylland, Kim Kofod Hansen, tlf. 2043 4304, hansen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer