24 repræsentanter for midtjyske virksomheder, region, kommuner og uddannelsesinstitutioner sikrer fælles retning i kampen for fremtidens kompetencer.

 

Rådet for Fremtidens Kompetencer samler de vigtigste aktører på området i samme rum.

Regionsrådet oprettede i 2018 Rådet for Fremtidens Kompetencer med det formål at sikre de midtjyske borgere adgang til den viden og de evner, som bliver efterspurgt i fremtiden. Rådet er nedsat for en periode, der følger regionsrådets valgperiode fra 2022 til 2025. Rådet for Fremtidens Kompetencer består af 24 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og offentlige organisationer.   

Rådet for fremtidens kompetencer har til opgave at varetage en rådgivende funktion over for Region Midtjyllands regionsråd på administrativt niveau og at sikre sammenhæng og samspil mellem uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i Region Midtjylland. Rådet medvirker derved til at understøtte Region Midtjyllands udviklingsstrategi ved at rådgive regionsrådet om, hvilke initiativer der kan tages, for at udvikle kompetencer og potentiale blandt regionens arbejdsstyrke.

Hvert år holder Rådet for Fremtidens Kompetencer to møder. På tidligere møder har der blandt andet været drøftet emner som social inklusion, kapacitet på gymnasierne, "ufaglærte" studenter og regionens uddannelsespolitik.

Bredt fokus på kompetencer

Udover at rådgive de regionale politikere og sikre sammenhæng i de forskellige indsatser på området sikrer rådet fortsat fremdrift for Den Midtjyske Teknologipagt. Her er fokus på at sikre flere med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer (STEM) i Midtjylland. Derudover nedsatte rådet i 2019 Det Regionale Sprogudvalg, som har til formål at styrke fremmedsprogene i regionen.

Rådet arbejder dog bredt med kompetencer på tværs af fag, brancher og sektorer – ikke mindst i forhold til at medvirke til bedre samspil mellem de tre politikområder erhverv, uddannelse og beskæftigelse. 

Flere oplysninger

  • Formand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Bent Graversen, tlf. 20203059, bent.graversen@rr.rm.dk

  • Næstformand Udvalg for Regional Udvikling, Henrik Qvist, tlf. 40494827, hq@rr.rm.dk

  • Udviklingsdirektør i Regional Udvikling, Region Midtjylland, Kim Kofod Hansen, tlf. 2043 4304, hansen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer