Gode uddannelsesmuligheder i hele regionen

Region Midtjyllands Uddannelsespolitik 2022-2025 sætter mål for, hvordan en række alvorlige udfordringer på uddannelsesområdet skal håndteres. Arbejdet med at identificere målsætninger og initiativer i den kommende uddannelsespolitik er sket i et bredt partnerskab med inddragelse af regionsrådets politikere, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og ikke mindst de unge på regionens uddannelser.

Inddragelse af de unge

I løbet af 2021 besøgte regionens fagfolk uddannelsesinstitutioner i hele regionen for at tale med de unge om deres forventninger til uddannelse. Blandt andet Learnmark Horsens. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Fire indsatsområder

Uddannelsespolitik for Region Midtjylland 2022-2025 sætter fokus på fire indsatsområder:

  1. Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen
  2. Flere faglærte
  3. Flere unge inkluderes og fastholdes i uddannelse og beskæftigelse
  4. Fokusområder inden for kvalificeret arbejdskraft

Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen

Flere faglærte

Flere unge inkluderes og fastholdes i uddannelse og beskæftigelse

Fokusområder inden for kvalificeret arbejdskraft