- til fremme af vækst og udvikling i Region Midtjylland

Regionens rolle og mål

Regionen indgår i et tæt samarbejde med kommuner og stat for at sikre den bedst mulige infrastruktur for hele Region Midtjylland.

Regionen udarbejder i den forbindelse analyser og strategier for, hvordan infrastrukturen får regionen til at hænge optimalt sammen. Målet er at skabe vækst og udvikling i hele regionen.

Læs mere om regionens rolle og mål

Digital infrastruktur

Regionen arbejder for højhastighedsbredbånd i hele regionen for herved at muliggøre virksomhedsetablering og bosætning - også i de tyndt befolkede områder.

Dette fremgår i den regionale udviklingsplan som en af flere indsatser, som regionen og de 19 kommuner er enige om.

Regionen og de 19 kommuner har også udarbejdet en strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur.

Læs mere om strategi- og handlingsplanen 

Revideret indspil til infrastruktur 2013

Kontaktudvalget i Region Midtjylland har vedtaget et revideret indspil til statslige investeringer i infrastrukturen i den midtjyske region.

Man fastholder de fem anbefalinger fra 2007, men kommer også med nye anbefalinger samt konkretiserer enkelte af de tidligere anbefalinger. 

Læs mere om det reviderede indspil

Fast Kattegatforbindelse

I Region Midtjylland arbejdes der for en beslutning om anlæg af en fast forbindelse til hurtigtog og biler over Kattegat mellem Jylland og Sjælland.

Regionen deltager i Kattegatkomitéens arbejde bl.a. for at synliggøre visionen om et sammenhængende Danmark, udarbejde analyser, samt påvirke Folketinget til en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse.

Læs mere om en fast Kattegatforbindelse

Indspil til Infrastrukturkommissionen 2007

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i 2007 udarbejdet et fælles indspil til Infrastrukturkommissionen omhandlende ønsker til statslige investeringer i infrastruktur i den midtjyske region.

Læs mere om indspillet