International strategi

Region Midtjyllands internationale arbejde er en naturlig følge af visionen om i 2020 at være en international vækstregion i et sammenhængende Danmark. 

Vi skal være en region med kompetencer i verdensklasse, og det bliver i stigende grad vigtigt at kunne tiltrække ny viden og nye kompetencer for at fastholde og sikre fortsat udvikling. Derfor skal vi arbejde for at være en attraktiv region, som er en eftertragtet samarbejdspartner i stærke internationale netværk.  

Læs mere om den Internationale Strategi.

Strategiske samarbejder

Regionen indgår i internationale strategiske samarbejder med bl.a. Shanghai, og har kontorer i Bruxelles og Budapest. Kontorerne hjælper virksomheder og organisationer der ønsker viden om og adgang til de pågældende markeder, og formidler kontakt til lokale og regionale myndigheder. 

Læs mere om strategiske samarbejder.

EU

Region Midtjylland støtter forskellige initiativer der skal hjælpe aktører i regionen med at opnå EU midler eller kontakt til relevante netværk.

Læs mere om regionen og EU.

Europæiske samarbejdsorganisationer

For at sikre regionen bedst mulig viden om og indflydelse på den europæiske dagsorden er det en fordel at være engageret i organisationer med mulighed for indflydelse.
Regionen er medlem af CPMR, Nordsøkommissionen. Desuden er vi involveret i arbejdet i EURADA og Europe2020 Monitoring Platform.

Læs mere om Europæiske samarbejdsorganisationer.