Horizon 2020 er EU's største forsknings- og udviklingsprogram. Når man deltager i et Horizon-projekt, skal ens organisation være registreret i EU's projektstyringsværktøj, det såkaldte Participant Register. Hver organisation får tildelt et nummer, en såkaldt PIC-kode (Participant Identification Code).

Region Midtjylland er allerede registreret i Participant Register. Alle regionens enheder og hospitaler (undtagen Aarhus Universitetshospital) skal derfor bruge følgende oplysninger:

Legal Entity Name: Region Midtjylland

PIC-kode: 997381452

Legal Entity Appointed Representative (LEAR): Malou Munkholm, malou.munkholm@ru.rm.dk, +45 2946 8880

Aarhus Universitetshospital er registreret selvstændigt og varetages af Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet og skal derfor bruge følgende oplysninger:

Legal Entity Name: Aarhus Universitetshospital

PIC-kode: 999643880

Legal Entity Appointed Representative (LEAR): Anne Birgitte Lindgren, abli@au.dk, +4530587939

Tilskudsaftalen

Hvis du er kommet med i et Horizon-projekt har du fået rollen som Participant Contact af projektets koordinator. Du skal nu forholde dig til en Grant Agreement, som er tilskudsaftalen mellem EU og projektdeltagerne.

I tilskudsaftalen skal du indtaste en række juridiske, administrative og økonomiske data om din organisation. For at du skal kunne angive, hvem der er dine tegningsberettigede (kontorchef, direktør el. lign.) og økonomiansvarlige personer (LSIGN og FSIGN) skal disse først oprettes i systemet. Dette kan kun gøres af regionens LEAR, og du skal derfor kontakte denne.

Økonomistyring

Det er vigtigt, at du tidligt orienterer dig om, hvordan økonomiafrapporteringskravene er for dit projekt. På den måde kan du sikre dig at være på forkant med bureaukratiet.

Du kan læse mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon 2020 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte regionens LEAR, Malou Munkholm, malou.munkholm@ru.rm.dk, +45 29468880.

Revideret 13-04-2021