Vi skal være en region med kompetencer i verdensklasse, og det bliver i stigende grad vigtigt at kunne tiltrække ny viden og nye kompetencer for at fastholde og sikre fortsat udvikling. Derfor skal vi arbejde for at være en attraktiv region, som er en eftertragtet samarbejdspartner i stærke internationale netværk.  

For at sikre regionen bedst mulig viden om og indflydelse på den europæiske dagsorden er det en fordel at være engageret i organisationer med mulighed for indflydelse. 

Koncernstrategi for internationalisering

Koncernstrategien om internationalisering på engelsk
Corporate Internationalisation Strategy

ENCORE

Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR)