Følgende internationale projekter er enten afsluttede eller i forbindelse med erhvervsfremmeloven 2019 overdraget til Erhvervsstyrelsen.

BioGas 2020

Everywhere International SMEs (EIS)

Elitetræning til iværksættere i "Scale-up"

InnoMatch

Science for Society

KompetenceBaseret Regional Analyse (KOBRA 2015-2018)

STRING - STrategies for Regional INnovative Food Clusters

Yggdrasil