Et tværregionalt samarbejde om videnssamarbejde

INnovation and Knowledge for REgional Actions and SystEms

INKREASE – Innovation og Viden for regionale indsatser og systemer – er et 5 årigt projekt, som har til formål, at

 • styrke rammerne for innovations- og vidensamarbejde mellem videninstitutioner og erhvervslivet
 • styrke kommercialiseringen af forskningsresultater

Målet er at udvikle og forbedre de respektive partneres strategier og politikker målrettet innovation og videndeling og herunder at udvikle og forbedre innovationssystemets værktøjer til at understøtte dette.

7 lande er repræsenteret i projektet: Italien, Spanien, Frankrig, Ungarn, Litauen, Østrig og Danmark.

I hvert land er etableret en lokal interessegruppe – Local Stakeholder Group - som løbende involveres i projektet. I Region Midtjylland består interessegruppen af følgende:

 • INBIOM – Innovationsnetværket for Biomasse
 • Innovationsnetværket Danske Materialenetværk
 • INNOPRO – Innovationsnetværket for Produktion
 • Innovationsnetværket Lifestyle and Design Cluster
 • Innovationsnetværket FoodNetwork
 • Aarhus Universitet, Forskning og Eksterne Relationer
 • Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab
 • Væksthus Midtjylland
 • VIA University College
 • DAMRC – Danish Advanced Manufacturing Research Center
 • Teknologisk Institut
 • ErhvervRanders
 • Innovationsfonden
 • FORCE Technology
 • Alexandra Instituttet     

Læs mere om INKREASE Interreg Europe på projektets hjemmeside

Det fjerde interregionale møde

Logo for projektet "INKREASE"

Vil du vide mere:

Lene Knudsen

Lene Brinch Knudsen
Udviklingskonsulent

E: lene.brinch@ru.rm.dk
M: 2147 0837

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Uddannelse og Kompetenceudvikling

Malou Munkholm

Malou Munkholm
Specialkonsulent

E: malou.munkholm@ru.rm.dk
M: 2946 8880

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Sundhedsinnovation

Indsatsområder: Innovationsinfrastruktur, Internationale sundhedspartnerskaber

Revideret 11-02-2020