Hvert år slår 4.000 nye virksomheder dørene op her i regionen. De skaber vækst og arbejdspladser, ligesom de udfordrer de eksisterende virksomheder. Det betyder sund konkurrence og motiverer til innovation. Men ikke alle overlever, og kun 0,5 % udvikler sig til deciderede vækstiværksættere.

Region Midtjylland har mål om at flere iværksættere skal overleve og at flere skal få succes og blive til store og internationalt konkurrencedygtige virksomheder. For at når vores mål har vi iværksat en række programmer og projekter, der skal fremme de nye virksomheders overlevelse og vækst.

Entreprenørskab i uddannelserne

Initiativer, der skal styrke den danske iværksætterkultur og skabe en arbejdsstyrke med flere entreprenørielle kompetencer, som enten skaber vækst og udvikling gennem etablering af egne virksomheder eller skaber udvikling og fornyelse inden for rammerne af eksisterende virksomheder.

Læs mere om Entreprenørskab i uddannelserne

Sparring og Rådgivning

Individuelle og kollektive udviklingsforløb, der skal påvirke potentielle vækstiværksættere til at udnytte de potentialer, der ligger i at anvende kvalificeret sparring og rådgivning i forbindelse med udviklingen af deres virksomhed.

Læs mere om Sparring og Rådgivning

Inkubation

Initiativer, der skal accelerere udviklingsforløbet for de virksomheder, der er tilknyttet de midtjyske inkubatormiljøer, samt øge deres overlevelse, vækst og værdiskabelse.

Læs mere om Inkubation

Kapital

Initiativer, der skal udvide og lette iværksætternes adgang til risikovillig kapital. Initiativerne omhandler både investeringskapital og kompetenceudviklende- og netværksudviklende initiativer.

Læs mere om Kapital

Internationale projekter

Region Midtjylland deltager løbende i forskellige interregionale samarbejdsprojekter med henblik på at udvikle og styrke iværksætternes rammebetingelser.

Læs mere om de projekter som Region Midtjylland i øjeblikket deltager i.

Læs også om de afsluttede projekter som Region Midtjylland tidligere har deltaget i. 

Iværksætterstatistik

Region Midtjylland udarbejder løbende statistiske analyser over iværksætteraktiviteten i regionen og i de midtjyske kommuner.

Læs den seneste Iværksætterstatistik (udarbejdet 2013 på baggrund af datatræk fra Danmarks Statistik)

Se desuden Regional udviklings hovedsider for Statistik og analyse og Publikationer.