I Region Midtjylland beskæftiger vi os også med jordforurening, der er af stor betydning for den enkelte borger og for samfundet.

Vi beskytter bl.a. børneinstitutioner, boliger og grundvandet i regionen mod jordforurening. Derfor arbejder vi tæt sammen med borgere, virksomheder og institutioner.

Resumé in English - Soil contamination

Hjælp til dig

Det er i vores fælles interesse, at vi lokaliserer en jordforurening og tager vare på den, men som ejer af en forurenet grund eller som virksomhedsejer kan det synes en stor og vanskelig opgave. Derfor står vores faglige eksperter klar til at hjælpe. Vi ved meget om jordforurening og om, hvordan man mest hensigtsmæssigt tager sig af den.

Få ren besked om din grund

Information om jordforurening

Her på hjemmesiderne finder du information om jordforurening og om, hvad du gør, hvis din grund er forurenet, eller du skal have fjernet den gamle fyringsolietank. Der er også ansøgningsskemaer, som skal udfyldes og sendes ind i forbindelse med jordforureningssager.

Er du i tvivl, da kontakt os.

Sådan sikrer vi grundvandet

Her kan du læse vores strategi for drikkevandstruende forureninger i Region Midtjylland, 2016 - 2020.


Du kan læse mere om status, planer og budgetter i de årlige Indberetninger der er skrevet om jordforurening (pdf).

Jordforureningsfilm: generel information om regionens arbejde med jordforurening (8:42min.). 

Vi stiller vores ekspertise og viden til din rådighed - kontakt os venligst.

Se flere film om jordforurening, og få et overblik over, hvad regionen arbejder med indenfor jordforurening.