Webkort Region Midtjylland

Webkortet giver dig information om grunden

For både boligejer og kommende boligejer, er det vigtigt at vide, om boliggrunden er forurenet eller ej og få kendskab til karakteren af en forurening. I de fleste tilfælde udgør forureningen ingen risiko for beboerne.

I de få tilfælde, hvor forureningen udgør en sundhedsfare, vurderes det om forureningen skal fjernes. Regionen går derfor ind og vurderer hver enkelte forureningssag.

Driftsstatus

 

Normal drift

 

Vejledning til webkort

 • Klikbart webkort (åbner nyt vindue)

 • Zoom ind på en given matrikel eller brug søgefeltet i øverste venstre hjørne til fx at søge adressen

  Matrikel markering paa JAR kort
 • Klik på den matrikel du har valgt (den bliver blå) og klik på "Vis valgte matrikler" (nederst til højre)

 • På siden klikkes "Hent" og du får en Forureningsattest ned på computeren som pdf fil.
 • NYHED
  Via temavælgeren i venstre side, skiftes baggrundskort og muligt at vælge alle ejendomme i regionen database

 • NYHED
  Med japp.rm.dk kan der med mobil søges både via kort og via adressesøgning.

Internet Explorer browser, kræves som min. version 9.

Din søgning kan give et af fem resultater

 1. Kortlagt som forurenet
  (Vidensniveau 2 - V2 kortlagt). Vi har undersøgt grunden og konstateret, at den er forurenet

 2. Kortlagt som muligt forurenet
  (Vidensniveau 1 - V1 kortlagt). Der er en mistanke om forurening, men grunden er endnu ikke blevet undersøgt og forureningen derfor ikke konstateret

 3. Dataindsamling i gang
  (Lokaliseret). Vi indsamler historiske oplysninger om grunden for at vurdere, om tidligere aktiviteter kan have resulteret i forurening

 4. Vurderet til ikke at være forurenet
  (Udgået). Betyder, at en grund tidligere har været V1- eller V2-kortlagt, men at mistanken enten er afkræftet eller forureningen fjernet

 5. Ingen oplysninger om jordforurening
  Grunden er ikke opført i JAR-registret

For virksomheder

Som virksomhedsejer er det vigtigt at vide, om virksomhedsgrunden er forurenet. Da virksomheder er underlagt særlige miljøkrav og regler, som kommunerne administrerer, er regionens rolle at undersøge virksomhedsgrunden for forurening og efterfølgende kortlægge grunden. Registreres i JAR (Jordforureningslovens Areal Register).

Som region vejleder vi meget gerne i forbindelse med en eventuel fjernelse af forureningen.

I vores undermenuer i venstre side, kan både bolig- og virksomhedsejer få mere information om de muligheder, der findes, og hvad ejere kan foretage sig.


Yderligere oplysninger

Ønsker du mere information om ejendommen, kan du skrive til Jordforurening på jordforurening@ru.rm.dk eller kontakte os på tlf. 7841 1999.

John Ryan Pedersen

Billede af John Ryan PedersenVicekontorchef

E: john.ryan@ru.rm.dk
T: 7841 1892
M: 4030 3357 

Jordforurening - videregående undersøgelser og afværge (grundvand), kommunikation, JAR - Jordforureningslovens ArealRegister, Gruppekoordinator for IT-Data, Danmarks Miljøportal 

Arbejdssted: Viborg