Landkort over Region Midtjylland

På webkort kan du søge på jordforureningsdata fra Region Midtjylland.

Regionens jordforureningsdata er tilgængelige online, hvilket bl.a. gør at du kan søge oplysninger via en adresse eller et matrikelnummer i Jordforureningslovens Areal Register (JAR), som er databasen bag webkortet.

Se mere på "Få ren besked om din grund"


Andre webkort:

Jordforurening

Specifikt jordforurenings webkort (åbner i nyt vindue)

En detaljeret side, der ud over jordforureningsdata indeholder data, som regionen benytter i sagsbehandling på jordforureningsområdet.

Kortet henvender sig til sagsbehandlere og konsulenter, der dagligt har opgaver indenfor jordforurening.

Webkort på ejendomsniveau

Se webkort ejendomsniveau (åbner i nyt vindue)
Viser de gældende data for jordforureningskortlægning, råstofplanlægning og oplysninger om vandindvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Fx kan du se historiske luftfotos over dit eget område, ved at vælge fanen "Baggrundskort".

WebService

Hent Region Midtjyllands Jordforureningsdata til eget kortsystem via Webservice WMS og VFS.

Danske miljødata på DMP

Alle offentlige miljødata finder du på DMP = Danmarks Arealinformation herunder også jordforurening og råstoffer.