Verden er truet af klimaforandringer, øget nedbør og stigende pres på naturlige ressourcer. De globale udfordringer rammer også Danmark og kræver nytænkning og tilpasning. Samtidigt er det udfordringer, der skal løses på tværs af faglige, administrative og geografiske grænser. Det er netop regionernes spidskompetence.

Region Midtjylland arbejder ambitiøst med klimatilpasning og bæredygtig omstilling til et samfund med mere genanvendelse, bioøkonomi og grøn energi. Det hele på en måde, så det også gavner regionens virksomheder.

Jordforureningsfilm

Kom tættere på regionens arbejde med jordforurening (8:42 minutter).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.