Verden er truet af stort ressourceforbrug og klimaforandringer. De globale udfordringer rammer også Danmark og kræver nytænkning, metodeudvikling og tilpasning. Det er ofte udfordringer, der skal løses med forskellige samarbejdspartnere og på tværs af faglige, administrative og geografiske grænser. Det er netop regionernes spidskompetence.

Region Midtjylland arbejder ambitiøst med klimatilpasning og bæredygtig omstilling til et samfund med mere genanvendelse, bioøkonomi og grøn energi. Det hele på en måde, så det også gavner regionens borgere og virksomheder.

Hvad angår råstoffer til bygge- og anlægssektoren sikrer vi, at der er udlagt tilstrækkelige råstofgraveområder til at imødekomme behovet frem i tiden, under hensyntagen til minimering af transport fordelt ud over regionen.

Vi tager også hånd om jord- og grundvandsforureninger fra især tidligere erhvervsaktiviteter og lossepladser – "fortidens synder". Vi er dermed med til at beskytte bl.a. børneinstitutioner, boliger og ikke mindst vores fælles grundvandsressource mod forureningspåvirkning

Jordforureningsfilm

Kom tættere på regionens arbejde med jordforurening (8:42 minutter).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.