Bioøkonomi handler om, at virksomheder og samfund udnytter materiale fra landbrug, skov og hav samt fra organisk affald  til at udvikle nye produkter.

De nye produkter kan i mange tilfælde erstatte produkter, som i dag er baseret på kul, olie og naturgas og syntetisk fremstilling. Dermed er potentialet i bioøkonomien en "god forretning" i forhold til både vækst og bæredygtighed.

Region Midtjylland igangsætter og administrerer en række tiltag inden for de forskellige typer af biomasse (beskrevet herunder).

Indsatsen er fokuseret i "Udviklingsprogram for bioøkonomi", der skal give små og mellemstore virksomheder adgang til det hastigt voksende globale marked for nye bæredygtige produkter og teknologier

Til aktører og virksomheder

Gul biomasse

Grøn biomasse

Blå biomasse

Grå biomasse

ENCORE - Environmental Conference of the Regions of Europe

Anne Mette Sørensen Langvad

Billede af Anne Mette LangvadChefkonsulent

E: am.langvad@ru.rm.dk
M: 2462 1546 

Bioøkonomi, biogas, strategisk energiplanlægning, energiregnskaber,  tværfaglig analyse, Interreg, Horizon2020    

Arbejdssted: Viborg