Region Midtjylland arbejder med at tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling. 

Udfordringer er store og komplekse. De kræver løsninger her og nu - og på længere sigt. Vi skal på én og samme tid arbejde med både forebyggelse og tilpasning til klimaforandringerne. Og at løse så sammensatte problemstillinger kræver samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommuner, forsyningsselskaber, private virksomheder og andre interessenter. 

Region Midtjylland har fokus på arbejdet med klimatilpasning og bæredygtig omstilling, fokus på at sikre tiltrækkelige råstofgraveområder både nu og i fremtiden, og fokus på forureninger af jord og grundvand.

Kom tættere på regionens arbejde med jordforurening (8:42 minutter).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.