Råstofområdet kræver grøn nytænkning

De danske regioner slår i fælles udspil til lyd for mere bæredygtig anvendelse af råstoffer - herunder fokus på de gener råstofgravning medfører for naboer. Begge dele er vigtige elementer i Region Midtjyllands arbejde med Råstofplan 2020, der netop har været i høring.