Region Midtjylland tager hånd om klima, miljø og ressourcer ved at arbejde aktivt for at reducere udledningen af klimagasser. Derfor understøtter regionen også omstillingen til bæredygtig energi. Regionen har fokus på bl.a. energiproduktion og energiintensitet, hvilket sker igennem engagement i energiprojekter, strategisk interessevaretagelse og samarbejde med kommunerne i regionen. Region Midtjylland deltager derfor i partnerskaber og forskningsprojekter i den geografiske region. Samtidig arbejder regionen med strategisk energiplanlægning igennem 'midt.energistrategi'.

Region Midtjylland udvikler, i samarbejde med kommuner, værktøjer i form af energi- og klimaregnskaber og virkemiddelkatalog som bidrager til at målrette den strategiske energiplanlægning. Formålet er at reducere klimagasser.
Indsatsen inden for bæredygtig energi understøtter investering i ny teknologi, adfærdsændringer og markedsstimulering for at mindske energiforbruget og omstille til vedvarende energi, hvilket er med til at reducere udledningen af CO2 i Region Midtjylland.

fordeling af emissioner_midtjylland.png

Visualisering af fordeling af emissioner på sektorer i Region Midtjylland for 1990 og 2018 i tons CO2-ækvivalenter.

 

diagram1.png

Visualisering af total udledning i Region Midtjylland for 1990 og 2018 i tons CO2-ækvivalenter samt 2030 reduktionsmålet, hvilket udgør en 70 procent reduktion af udledninger i forhold til udledningerne i 1990.

Renewable Energy for Emission Reduction in Central Denmark Region (REFER-CDR)

COOLGEOHEAT

RoundBaltic

Revideret 07-06-2021