Region Midtjylland har siden 2007 udarbejdet energiregnskaber sammen med kommunerne hvert andet år.

I 2020 blev et nyt klimaregnskab taget i brug. Det nye klimaregnskab er en videreudvikling af de tidligere energiregnskaber, der er sektoropdelt for drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) for følgende sektorer:

• Landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse
• Affald og spildevand
• Industrielle processer og produktanvendelse.

Formålet med energi- og klimaregnskaberne er både at måle fremdriften i omstilling til mere vedvarende energi og CO2-udledning i Region Midtjylland og kommunerne, og at planlægge fremadrettede indsatser.

Regnskaberne indgår derfor som et væsentligt værktøj i regionens samarbejde med kommunerne, hvor regionen som facilitator og koordinator bidrager aktivt til udvikling og initiering af fælles indsatser som konkretiseres i virkemiddelkataloget.

Læs mere om klimaregnskaber her

Læs mere om energiregnskaber her

Læs mere om virkemiddelkataloget her

Midt.Energistrategi

Den fælles strategiske energiplanlægning i Region Midtjylland er konkretiseret via midt.energistrategi, hvor fælles strategier og energiplanlægning er koordineret og udarbejdet på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område.

Region Midtjyllands vision:

I 2025 stammer 50 procent af energiforbruget i regionen fra vedvarende energi.

Derudover har regionen udpeget følgende indsatsområder:

1. Vindkraft på land
2. Biogas fra husdyrgødning
3. Restbiomasse fra jordbrug og skovbrug
4. Fremtidens fjernvarmeforsyning
5. Energieffektive boliger og fritidshuse
6. Energieffektive industrier og landbrug
7. Grøn transport.

Region Midtjylland som "Regional Coordinator" for Borgmesterpagten