Med projektet ’midt.energistrategi’ har 40 partnere sat sig sammen for at formulere en fælles energistrategi for det geografiske
område Region Midtjylland. Formålet er at bidrage til omstillingen
af vores energisystem til vedvarende energi frem mod 2050 ved at opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere
energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område.

Den fælles strategiske energiplanlægning skal dermed bidrage til, at:

  • opfylde den nationale målsætning om 100 % vedvarende energi
  • mindske suboptimering
  • mindske risiko for fejlinvesteringer
  • øge erhvervsfremme og beskæftigelse
  • skabe vidensløft og netværk på tværs af kommuner og værker

Slutrapport for 'midt.energistrategi'

Slutrapporten for 'midt.energistrategi' er udarbejdet af fagpersoner i partnerskabet. Læs anbefalinger til strategier for mere vedvarende energi i Region Midtjylland, effekt på lokal omsætning og jobs mv. Sidst i rapporten har hver af de 19 kommuner og regionen udarbejdet et opslag som beskriver mål og handlinger vedtaget i egen kommune og regionen.

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (ipaper)

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (pdf) 

Slutrapport for 'midt.energistrategi' pixi-udgave

Når vi det regionale mål om 50 % vedvarende energi i 2025?

Vedvarende energi

Renewable Energy for Emission Reduction in Central Denmark Region (REFER-CDR)

Revideret 09-04-2021