Affaldssække til pladsemballage. I bunden af foto ses en streg, der er grafisk linje for Center for Bæredygtige Hospitaler

Hvordan kan driften af vores hospitaler belaste miljøet mindst muligt? Så vores måde at skabe sundhed på i dag ikke forringer fremtidige borgeres mulighed for et sundt liv i Region Midtjylland?

Regional Udvikling støtter projekter, der bidrager til udviklingen af mere bæredygtige hospitaler. Har I en idé til, hvordan vi kan gøre den kliniske praksis mindre belastende for miljøet, kan I søge om et beløb på op til 100.000 kr. 

Se mere om ansøgningsrunden i 2021 (pdf)

Pengene giver mulighed for eksempelvis frikøb af en eller flere medarbejdere, som så kan bruge timer på prøvehandlinger, idéudvikling og afprøvning af teser, analyse af jeres forbrug og forslag til ændrede arbejdsgange eller noget helt fjerde.

Frist for ansøgningningsrunden 2021 er den 26. april. Projektet skal gennemføres i 2021. 

Hent ansøgningsskema til 2021-puljen (Word) 

Hent vejledning til ansøgningsskemaet (pdf) 

Revideret 13-04-2021