Region Midtjylland har en overordnet vision om at blive en attraktiv og bæredygtig region - for alle. Den røde tråd i regionens udviklingsstrategi er, at Region Midtjylland og den midtjyske region bidrager til at skabe gode, fremtidssikrede løsninger inden for rammen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Cirkulær økonomi er med til at favne nogle af de største udfordringer, vi står over for; ressourceknaphed, miljøpåvirkning, tab af biodiversitet, klimaforandringer og mennesker der ikke finder en plads i samfundet.

Udfordringerne er komplekse og for at finde løsninger kræver det, at vi indgå i nye tværgående partnerskaber.

Cirkulær økonomi, hvorfor?

Cirkulær økonomi er en nødvendighed i en verden med voksende befolkning, voksende middelklasse og forbrug, og et pres på ressourcer, klima og miljø. FN's 17 verdensmål sætter netop fokus på, at vi skal sætte turbo på en transformation af verden, så vi sikrer, at de kommende generationer også har en sikker fremtid. Flere af verdensmålene berører måden vi agerer, producerer og konsumerer på. Og FN's generalforsamling nævner eksplicit verdensmålene som en del af løsningen på disse udfordringer.

Cirkulær økonomi, hvad er det?

I mange år har vores økonomi været lineær. Vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger – og smider ud eller omdanner til varme og energi. Mange ressourcer tabes, og miljø og klimapåvirkninger udgør også store udfordringer. Cirkulær økonomi fokuserer på, at alt designes så produkterne enten holder længere og repareres eller kan betragtes som ressourcer i forhold til nye produkter efter endt brug. Det betyder, at produkter skal designes, så de kan skilles ad og alt kan genbruges og genanvendes. Skadelige indholdsstoffer skal udfases og materialerne skal bestå af så få komponenter, at de kan indgå som råmateriale til nye produkter efter endt brug. Cirkulær økonomi er for alvor kommet på dagsordenen i bl.a. EU, og mange virksomheder i den vestlige verden er begyndt at udvikle forretningsmodeller, der passer ind i teorien om cirkulær økonomi.

For at få den cirkulære økonomi til at fungere, skal vi indtænke principperne i indkøb og udbud, i byggeri og i tilgangen til løsning af myndighedsopgaver.

 

Cirkulær Byinnovation

Revideret 11-02-2020