Mål om 50 % vedvarende energi i 2025


Det seneste regnskab fra 2018 viser for Region Midtjylland samlet, at andelen af vedvarende energi (VE) fortsat stiger, og at den nu udgør 43,5 % af det samlede energiforbrug (inkl. varme, el, industri og transport). Til sammenligning udgør vedvarende energi på landsplan 35,7 %.

En fremskrivning til 2025, hvor det forudsættes at omstillingen i Region Midtjylland sker i samme tempo, som er realiseret fra 2007-2018, viser, at vi inden 2025 når 50 % vedvarende energi i regionen, som er målet.

Fremskrivning ve procent RM 24 april 2018.png

Renewable Energy for Emission Reduction in Central Denmark Region (REFER-CDR)

Revideret 29-04-2020