Region Midtjylland har i flere år arbejdet med cirkulær økonomi – i tæt samarbejde med kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder. Cirkulær Økonomi er helt afgørende for at adressere den ressource-knaphed, der truer både globalt og lokalt.

Fortsætter den lineære tilgang: Udvind, producer, forbrug og smid væk – Så risikerer vi ganske enkelt at løbe tør for jordklode i løbet af få generationer. Derfor skal vi genanvende og genbygge, vi skal designe og producere med genanvendelse som udgangspunkt, og vi skal udnytte vores biologiske ressourcer bedre.

Skal det lykkes, må det offentlige blive bedre til at skabe partnerskaber på tværs, sikre bedre data og udvikle rammevilkår, der styrker omstillingen.

Region Midtjylland har en ambitiøs målsætning om, at 70 pct. af det affald, som produceres i 2025, genanvendes.