Webkort Region Midtjylland

Jordforureningsattesten giver dig information om grunden

For både boligejer og kommende boligejer er det vigtigt at vide, om boliggrunden er forurenet eller ej og få kendskab til karakteren af en forurening. I de fleste tilfælde udgør forureningen ingen risiko for beboerne.

I de få tilfælde, hvor forureningen udgør en sundhedsfare, vurderes det, om forureningen skal fjernes. Regionen går derfor ind og vurderer hver enkelt forureningssag.

Hvis en grund er omfattet af kortlægning er der også mulighed for at trække en lille rapport med lidt flere baggrundsoplysninger.

Følg "Vejledning til jordforureningsattest"

Driftsstatus:

Normal drift.

Vejledning til jordforureningsattest

Din søgning kan give et af fem resultater

For virksomheder

Yderligere oplysninger

Ønsker du mere information, kan du skrive til Jordforurening på jordforurening@ru.rm.dk eller kontakte os på tlf. 7841 1999 Mandag til torsdag kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-15.00, fredage kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-14.00