Som boligejer med en kortlagt grund har man en række muligheder for at forholde sig til den mulige (V1) eller konstaterede (V2) forurening. 

Læs mere i pjecen "Er din boliggrund forurenet" (pdf) 

Nedenfor har vi uddybet nogle af de muligheder, som lovgivningen på området rummer. For hvert område gælder det, at man skal indsende en ansøgning.

Yderligere oplysninger

Ønsker du mere information, kan du skrive til Jordforurening på jordforurening@ru.rm.dk eller kontakte os på tlf. 7841 1999 Mandag til torsdag kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-15.00, fredage kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-14.00

 

Boligundersøgelse og frivillig undersøgelse

Region Midtjylland har ansvaret for, at vi trygt kan anvende vores jord og opholde os i vore boliger uden risiko fra jordforurening. Se film om de forskellige metoder og teknikker vi anvender, når en bolig undersøges for jordforurening (6:23 minutter).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Boligerklæring - hvis forureningen ikke udgør en risiko for boliganvendelsen

Frivillig oprensning - hvis du ikke vil vente på, at regionen foretager en oprensning

Nuancering af et kortlagt areal

Værditabsordningen - hvis du ikke kendte til forureningen, da du købte boligen

Webkort med jordforurening og råstoffer

Revideret 28-06-2021