Prøve af jord tages ved gravko

Hvis din boliggrund står opført i JAR-registret, fordi der muligvis er en forurening eller fordi vi har konstateret en forurening, så afhænger de efterfølgende handlinger af karakteren af forureningen.

Grundvand og sundhed vejer tungt

Hvis vi vurderer, at en mulig eller konstateret forurening på grunden truer værdifuldt grundvand, betaler regionen for en undersøgelse eller en oprensning. Som ansvarlig myndighed har vi også pligt til at fjerne eller begrænse forureningen, hvis den udgør en sundhedsrisiko. 

Vi har begrænsede økonomiske midler til rådighed, men borgernes sundhed har altid højeste prioritet for os, og der er fastsat meget lave grænseværdier for, hvornår der skal gøres en indsats over for en konstateret forurening.

Boligejeren har flere muligheder

Hvis forureningen ikke udgør så stor en trussel, prioriteres den lavere, og en oprensning kan derfor have lange udsigter. Som boligejer har du derfor en række muligheder for enten at fjerne forureningen eller få information om forureningens karakter.

Herunder fortæller vi om, hvad det indebærer at eje en grund, hvor der er konstateret forurening.

Er forurenet jord farligt?

Må jeg bygge eller grave?

Skal jeg kontakte regionen eller kommunen?

Fyringsolietank har forurenet - hvad nu?

Revideret 11-02-2020