For information til rådgivere, som arbejder for Region Midtjylland, henviser vi til vores portal for rådgivere, som løbende opdateres. 

I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplaner med mere kan kommuner finder relevante oplysninger og GIS-temaer, som bl.a. kan anvendes i eget GIS-system. Under punktet "Webservices" kan man ved at vælge "Forurening_region" under Jordforureningstemaer finde en beskrivelse af anvendte begreber samt tekst, der kan anvendes i indsatsplanerne.

Detaljeret jordforurenings webkort

Danske miljødata på Danmarks Arealinformation (DMP)

Webservices

§8-fritagelser i Region Midtjylland