Cheminovas nuværende fabriksgrund. Cheminovas gamle fabriksgrund. Kemikaliedepotet på Høfde 42 Gå til kort der viser de tre forurenede områder på Harboøre Tange.

Fakta om tre af Danmarks største forureninger

I Vestjylland ligger Harboøre Tange mellem Vesterhavet og Nissum Bredning syd for Thyborøn. Tangen er påvirket af årtiers produktion af pesticider. Cheminova (i dag FMC) flyttede i 1953 sin produktion til Harboøre Tange fra den tidligere adresse i Måløv ved København. Virksomhedens produktion og affaldshåndtering har medført en række forureninger på Harboøre Tange. 

Tre "generationsforureninger" på Harboøre Tange 

Region Midtjylland har tre "generationsforureninger", der alle er på Harboøre Tange. Det drejer sig om: 

Abonnér
Borearbejde i gang på Cheminovas gamle fabriksgrund i baggrunden ses den nuværende produktionsvirksomhed FMC Rønland. Foto: Region Midtjylland

Undersøgelser i gang på Cheminovas gamle fabriksgrund

I denne uge gik arbejdet i gang med at lave geotekniske undersøgelser på og omkring det område på Harboøre Tange, hvor Cheminova fra 1953-1961 havde produktion. Arbejdes ventes at stå på i ca. otte uger.