Cheminovas gamle fabriksgrund afbilledet i 1958. Foto: Cheminova 

Cheminova flyttede i 1953 sin fabrik fra Måløv nordvest for København til Harboøre Tange syd for Thyborøn.

I 1961 indstillede Cheminova produktionen efter gradvist at være flyttet i nye bygninger på Rønland lige nord for det, der i dag betegnes som Cheminovas gamle fabriksgrund. 

I dag håndteres forureningen på den gamle fabriksgrund af FMC Site Rønland (tidl. Cheminova). 

Virksomheden oppumper ca. 68.000 m3 forurenet grundvand om året. Vandet renses og udledes sammen med fabrikkens øvrige spildevand. Afværgen skal sikre, at forureningen fra fabriksgrunden ikke spredes til omgivelserne.

Forureningen opstod i forbindelse med virksomhedens drift og håndtering af affald i 1950'erne og 1960'erne. Der er gennem tiden udført en række undersøgelse og fjernelse af forurening. 

Region Midtjylland har i 2018/19 fået undersøgt omfanget og udbredelsen af forureningen på den gamle fabriksgrund. 

Tidslinje for Cheminovas gamle fabriksgrund

KontaktStreg_blå.png

Anja Melvej Hermansen

Anja Melvej 
Teamleder - Civilingeniør

E: anja.melvej@ru.rm.dk
T: 7841 1906
M: 2459 7524

Kontor: Jordforurening

Halfdan R. Sckerl

Halfdan R. Sckerl
Miljømedarbejder

E: Halfdan.Sckerl@ru.rm.dk
T: 7841 1905
M: 2114 4619

Kontor: Jordforurening

Morten Bondgaard

Morten Bondgaard
Kontorchef

E: morten.bondgaard@ru.rm.dk
T: 7841 1916
M: 2933 5564

Kontor: Jordforurening

Fakta om Cheminovas gamle fabriksgrund


Forureningsperiode
: 1953-1962

Forureningsmængde: 

  • 15 t. pesticider (heraf 12 t. parathion)
  • 6 t. kviksølv 

Forureningsstoffer: Forureningssammensætningen er sammenlignelig med den der findes i depotet ved Høfde 42. Dvs. det primært er pesticider (primært parathion) og kviksølv.

Kortlagt areal: ca. 31.000 m2 på V1 (mulig forurenet) og ca. 27.000 m2 på V2 (konstateret forurenet) (I undersøgelsen fra 2018/19 er der vurderet et område på ca. 50.000 m2.)  

Afværge: FMC Site Rønland (tidl. Cheminova) udfører en frivillig afværge. Det vil sige, at FMC pumper og renser forurenet grundvand fra den gamle fabriksgrund for at forhindre, at forureningen ikke spreder sig til miljøet.

Undersøgelse: Læs rapport fra marts 2019 vedr. omfang og udbredelse af forurening på Cheminovas gamle fabriksgrund (pdf - 95 MB) 

Læs pressemeddelelse "Cheminova-grund er en generationsforurening" ifm. offentliggørelse af rapporten (marts 2019)