Rønland_Luftfoto_RM_2019 195_1024x350px.jpg

Cheminovas nuværende fabriksgrund, som ligger på området Rønland. Luftfoto (2019): Region Midtjylland (Torsten Christensen) 

I starten af 1960'erne flyttede Cheminova sin produktion fra den gamle fabriksgrund til Rønland. I dag håndteres forureningen på Rønland af FMC Site Rønland (tidl. Cheminova).

Virksomheden oppumper ca. 200.000 m3 forurenet grundvand om året. Vandet renses og udledes sammen med fabrikkens øvrige spildevand. Afværgen skal sikre, at forureningen fra fabriksgrunden ikke spredes til omgivelserne.

Forureningen er opstået i forbindelse med virksomhedens drift og håndtering af affald fra 1960'erne og frem. Der er gennem tiden udført en række undersøgelser og fjernelse af forurening og deponier. Det vurderes dog, at grunden fortsat er massiv forurenet. 

Miljøstyrelsens virksomhedskontor fører tilsyn med virksomheden.

Tidslinje for Cheminovas nuværende fabriksgrund

KontaktStreg_blå.png

Anja Melvej Hermansen

 

 

 

 

 

Anja Melvej 
Teamleder - Civilingeniør

E: anja.melvej@ru.rm.dk
T: 7841 1906
M: 2459 7524

Kontor: Jordforurening

Halfdan R. Sckerl

 

 

 

 

 

Halfdan R. Sckerl
Miljømedarbejder

E: Halfdan.Sckerl@ru.rm.dk
T: 7841 1905
M: 2114 4619

Kontor: Jordforurening

Medarbejderbillede Morten Bondgaard

Morten Bondgaard
Kontorchef

E: morten.bondgaard@ru.rm.dk
T: 7841 1916
M: 2933 5564

Kontor: Jordforurening

Revideret 24-03-2022