Rønland_Luftfoto_RM_2019 195_1024x350px.jpg

Cheminovas nuværende fabriksgrund, som ligger på området Rønland. Luftfoto (2019): Region Midtjylland (Torsten Christensen) 

Cheminova flyttede gradvist  produktion fra den gamle fabriksgrund til Rønland frem mod 1961. I dag håndteres forureningen på Rønland af FMC Site Rønland (tidl. Cheminova).

Virksomheden oppumper ca. 200.000 m3 forurenet grundvand om året. Vandet renses og udledes sammen med fabrikkens øvrige spildevand. Afværgen skal sikre, at forureningen fra fabriksgrunden ikke spredes til omgivelserne.

Forureningen er opstået i forbindelse med virksomhedens drift og håndtering af affald fra 1960'erne og frem. Der er gennem tiden udført en række undersøgelser og fjernelse af forurening og deponier. Det vurderes dog, at grunden fortsat er massiv forurenet. 

Miljøstyrelsens virksomhedskontor fører tilsyn med virksomheden.

Tidslinje for Cheminovas nuværende fabriksgrund

Faktaboks

Forureningsperiode: 1962 - i dag

Forureningsmængde: Ukendt - der er en række kendte hotspot områder, men jordforureningens udbredelse kendes ikke.

Forureningsstoffer: Forureningssammensætningen er sammenlignelig med den, der findes i depotet ved Høfde 42. Der findes dog også en række nyere stoffer.

Kortlagt areal: ca. 1.300.000 m2 på V2 (konstateret forurenet)

Afværge: Cheminova udfører en afværge.

Revideret 08-06-2021