Figur 1: Viser kemikaliedepotet ved Høfde 42. Det indkapslede område er dækket med sand og sikret mod havet med en kystsikring. Foto: Region Midtjylland, Niels Åge Skovbo

En af de tre generationsforureninger på Harboøre Tange, er den meget omtalte forurening ved Høfde 42. I dag håndteres forureningen i det tidligere kemikaliedepot ved Høfde 42 af Region Midtjylland.

Forureningen opstod, da virksomheden i 1950'erne og 1960'erne oprettede et depot til håndtering af deres kemikalieaffald. Depotet blev placeret på stranden ved Høfde 42. Etableringen af depotet skete med tilladelse fra staten, ligesom staten selv benyttede depotet til opmagasinering af indsamlede bekæmpelsesmidler fra hele landet. 

Det vurderes, at depotet i dag rummer mere end 100 tons kemikalier. Region Midtjylland ønsker en statsfinansieret afgravning af depotet og samarbejder aktuelt med to store forsøgsprojekter om at udvikle nye behandlings-/rensemetoder til at håndtere den forurenede jord/sand.

Oprensning ved Høfde 42

Forsiden af en folder om oprensning ved høfde 42

 

I 2021 er det indledende arbejde til en oprensning i gang.

I foråret 2021 er der udpeget en bygherrerådgiver (COWI), og der er undersøgelser i gang til forberedelse af udbud af oprensningsopgaven. 

Undersøgelser har bl.a. været styrkeprøvning af et spunsjern fra høfdedepotet, og der er lavet geotekniske boringer ift. jordens stabilitet.

Læs mere om forureningen, forberedelserne og tidsplan i denne folder (pdf). 

I december 2021 er der udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for oprensningen (pdf).

Giften er indkapslet

Tidslinje for kemikaliedepotet ved Høfde 42

Video: Træk af referencespuns på Høfde 42

   
Den 25. marts 2021 blev der trukket en "reference-spuns" op fra kemikaliedepotet. Den skulle give vished for styrken på den spunsvæg, der omkranser forureningen på Høfde 42. 
Video og redigering: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Video: Opgravning fra giftdepot - juni 2018

Video: Udvalgsformand ser mange perspektiver

 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Revideret 09-07-2021