Kemikaliedepotet ved Høfde 42. Det indkapslede område er dækket med sand og sikret mod havet med en kystsikring. Foto: Region Midtjylland, Niels Åge Skovbo

Forureningen ved Høfde 42 opstod fordi virksomheden Cheminova i 1950'erne lavede et depot på stranden ved Høfde 42 til virksomhedens kemikalieaffald. Det skete med tilladelse fra staten. Staten benyttede også selv depotet til kemikalieaffald. Depotet rummer i dag mere end 100 tons kemikalier. Størstedelen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.

Forureningen er én af de tre generationsforureninger på Harboøre Tange. De to andre er Cheminovas nuværende fabriksgrund og Cheminovas gamle fabriksgrund. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.

Tidslinje for kemikaliedepotet ved Høfde 42

Giften er indkapslet

KontaktStreg_blå.png

Anja Melvej Hermansen

Anja Melvej 
Teamleder - Civilingeniør

E: anja.melvej@ru.rm.dk
T: 7841 1906
M: 2459 7524

Kontor: Jordforurening

Halfdan R. Sckerl

Halfdan R. Sckerl
Miljømedarbejder

E: Halfdan.Sckerl@ru.rm.dk
T: 7841 1905
M: 2114 4619

Kontor: Jordforurening

Morten Bondgaard

Morten Bondgaard
Kontorchef

E: morten.bondgaard@ru.rm.dk
T: 7841 1916
M: 2933 5564

Kontor: Jordforurening

Fakta om Høfde 42


Forureningsperiode:
1953-1964

Kortlagt areal: 24.300 m2 på V2 (konstateret forurenet)

Forureningsmængde: >100 tons

Forureningsstoffer:

  • 70 t parathion
  • 10 t malation
  • 4 t methyl-parathion
  • 6 t sulfotep
  • 7 t kviksølv mfl.

Indkapsling: 

  • Højde: 14 meter 
  • Omkreds: 600 meter
  • Vurderet levetid min. 25 år