To gode bud på en løsning

   

Region Midtjylland arbejder for at optimere en fremtidig afgravningsløsning. Blandt andet i samarbejde med de to virksomheder – Krüger A/S og Fortum Waste Solution - der begge for nylig har fået bevilget midler fra den statslige teknologiudviklingspulje MUDP til deres projekter på Høfde 42.  Projekterne undersøger i løbet af 2018 nye tilgange til at fjerne forureningen – herunder nye metoder til fjernelse af kviksølv, som er et globalt problem.

Læs mere om Fortums projekt og Krügers projekt.  

 

Fortums renseforsøg

  

Fortum fra Nyborg er en af to miljøvirksomheder, der er i gang med at teste nye rensningsmetoder med forurenet sand fra høfden.

I denne pilottest med 90 tons sand skal kviksølv og pesticider fjernes ved at "spule"/"skrubbe" det ud. Det sker i et anlæg, der fysisk er placeret på Cheminovas grund tæt på høfden.  

Hør salgschef Jonathan Cope fortælle om projektet:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Krüger-Veolias renseforsøg

   

Krüger-Veolia er en af to miljøvirksomheder, der er i gang med at teste nye rensningsmetoder med forurenet sand fra høfden.

Denne pilottest handler om at kunne fjerne kviksølv og pesticider ved opvarmning. Derfor er der monteret en stor container, som i juni 2018 blev fyldt med 40 tons giftig sand/jord.

Hør kemiingeniør Søren Eriksen fortælle om projektet:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.