Regionen har et vigtigt ansvar i forhold til at sikre rent drikkevand og at jordforurening ikke truer mennesker og vandmiljø. Med handleplanen for jordforurening beskrives det, hvordan regionen vil prioritere sine indsatser på området frem mod 2025. 

Seks særlige indsatsområder

  1. Indsats i balance
  2. Overblik i 2030
  3. Pesticider - en særlig trussel for drikkevandet
  4. Generationsforureninger - kræver handling
  5. Videndeling og samarbejde er afgørende
  6. Udvikling af fremtidens løsninger

Læs mere om indsatsområderne i forslaget til handleplanen for jordforurening.

Så bæredygtigt som muligt

FN's verdensmål er den strategiske ramme for regionens arbejde med regional udvikling. Derfor er verdensmålene også inddraget i Region Midtjyllands handleplan for jordforurening. Handleplanen og regionens arbejde med jordforurening bidrager særligt til mål nr. 3 om sundhed og mål nr. 6 om rent vand.

Indgiv høringssvar

Partnerskaber er helt grundlæggende for vores arbejde, og vi skaber resultater gennem samarbejde.

Derfor sender Region Midtjylland forslaget til handleplanen i høring frem til 1. juli 2020. Vi forventer at fremlægge den endelige handleplan for jordforurening til godkendelse i regionsrådet i september.

Hvis du vil indgive et høringssvar, kan du bruge linket her til regionens høringsside for handleplanen for jordforurening 2020-2025.