Vi har her ganske kort opridset fakta om vores hovedopgaver indenfor jordforurening.

En af vores primære opgaver er at kortlægge grunde, der er forurenede eller som muligvis er forurenede. I fagtermer kalder vi disse definitioner for henholdsvis V2 og V1.

For den enkelte borger og grundejer har det stor betydning, om grunden er kortlagt eller ej.

Definitioner

V1 (vidensniveau 1) betyder, at grunden muligvis er forurenet – og den kan/skal undersøges nærmere.

V2 (vidensniveau 2) betyder, at grunden er konstateret forurenet – og at efterfølgende handling muligvis er påkrævet.

Næste skridt i processen er at afgøre, om forureningen skal fjernes eller, om den udgør en minimal risiko. I fagsprog taler vi om "at afværge truslen" eller "minimere risikoen".

I tilknytning til dette skal det også afgøres, om der er tale om en offentlig indsats - det vil sige, at det offentlige betaler regningen - eller om den pågældende grundejer eller virksomhed skal betale for oprydningen.

Hvad er jordforurening?

V1-kortlægning - mulig forurening

Kortlægningsundersøgelse

Videregående undersøgelser

Afværgeforanstaltninger

Drift og overvågning

Kommunesamarbejde

Udvikling

Revideret 11-02-2020