I grundvandet i den østlige del af Videbæk kan der måles forurening. Forureningen består af klorerede opløsningsmidler, der findes på industrigrunden Stationsvej 5. Virksomheder, der var på adressen frem til 1994, brugte opløsningsmidlerne i deres produktion af højttalere.

Videbæk_IMG_2345_1024x600px.jpg

De gamle fabriksbygninger på Stationsvej, hvor tidligere virksomheder frem til 1994 brugte klorerede opløsningsmidler til at affedte elementer til højttalerproduktion. Foto: Region Midtjylland 

De klorerede opløsningsmidler - i dette tilfælde stoffet TCE (trichlorethylen - C2HCl3) - blev brugt som et rensemiddel til at affedte elementer til højttalerproduktion. Det kunne i det daglige give småspild, men der er også kendskab til ét større spild. 

Gennem årene er forureningen trængt ned i jorden, hvor den nu langsomt spredes med grundvandet. I dag er ca. fire procent af forureningen trukket ud i jord og grundvand i området, mens hovedparten (ca. 96 procent) af forureningen endnu ligger tilbage under bygningerne.

Illustration af forureningen med udspring fra industrigrunden i Videbæk.Nederst ses et tværsnit af forureningen fra grunden.

Forureningen spreder sig fra industrigrunden i en fane mod sydøst. Det røde område, hvor ca. 96 procent af forureningen fortsat ligger, er det såkaldte "hotspot". Det er dét område, som Region Midtjylland planlægger at rense op for at forhindre yderligere spredning. Klik på illustrationen for at åbne den i en større version. Illustration: Region Midtjylland 

Hent folder om forureningen i Videbæk (pdf)

Orienteringsmøde på Stationsvej 5 den 15. juni

   

12.05.2021 

Der er i dag sendt invitation ud til orienteringsmøde om oprensning af forureningen på Stationsvej 5 i Videbæk. 

Det foregår udenfor på Stationsvej 5 tirsdag den 15. juni kl. 16.00-17.30 2021. Her vil fagfolk fra Region Midtjylland bl.a. fortælle om planerne for oprensning og processen. 

Vær opmærksom på, at der pga. corona-situationen er brug for tilmelding til mødet senest den 10. juni. Se mere i invitationen. 

Se invitation til informationsmødet den 15. juni 2021 (pdf) 

Bygherrerådgiver er på plads

Forureningen    

 • Forureningen stammer fra højttalerproduktion på grunden fra 1953-1994. Dengang var affedtning af metalemner med rensemidler med TCE (trichlorethylen) - et kloreret opløsningsmiddel - en del af arbejdsgangen. Fra et affedtningskar på virksomheden er der bl.a. sket et spild på ca. 300 kg affedtningsmiddel. 

 • Den samlede forurening på grunden er vurderet til 325 kg TCE. 

 • Det er vurderet, at ca. 96 pct. af forureningen fortsat ligger i "hotspot" under bygningerne. Ca. 4 pct. er blevet spredt i en større fane. (Se illustration)

Spredning 

 • Forureningen har spredt sig dels via kloaksystemet og dels via grundvandet under bygningerne. 

 • Grundvandsstrømningerne trækker forurening mod sydøst. Videbæk Vandværks nærmeste drikkevandsindvinding ligger ca. 300 meter vest for industrigrunden. Der ligger også private vandindvindsboringer i den sydlige del af Videbæk. 
    

Risici 

 • Der er en potentiel risiko for, at forureningsfanen kan forurene Videbæk Bæk. 

 • Forureningen udgør en risiko for grundvandsressourcen i området. På sigt kan forureningen udgøre en risiko for vandindvindingen på Videbæk Vandværk. 

 • Forureningen påvirker også det lokale kloaknet. Indholdet af forurening i den offentlige kloak kan periodisk føre til en lettere påvirkning af indeluften i ejendomme, der er tilsluttet kloakken. 

Oprensning 

 • Region Midtjylland planlægger at fjerne risikoen for, at forureningen spreder sig yderligere de kommende årtier. Det kan ske ved at lave en oprensning af "hotspot". (Hotspot er det område, hvor den største forureningsmasse findes. Se rødt område på illustration).  
    
 • Oprensning af den primære forurening kan gøres med en termisk metode, hvor jord og grundvand varmes op til kogepunktet. På den måde damper forureningen op og kan suges ud i et særligt anlæg. (Region Midtjylland har netop afsluttet en stor forurening i Boulstrup ved Odder, hvor samme metode blev brugt. Her blev der fjernet næsten 600 kg klorerede opløsningsmidler.) 

 • Regionen forventer, at spredningen af forurening via kloak - og derved den potentielle påvirkning af indeluften i ejendommene i området -også fjernes, hvis man oprenser hotspot-området. 
Revideret 16-08-2021