En offentlig indsats betyder, at det offentlige - dvs. regionen - betaler for en undersøgelse af en given forurening og oprydning af forureningen, hvis den truer:

  • Menneskers sundhed i boliger, i børneinstitutioner og på offentlige legepladser
  • Drikkevandsressourcer (grundvand)
  • Overfladevand (vandløb, søer, hav) og internationale naturbeskyttelsesområder

Vi har begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed, og det betyder, at vi hvert år kun kan gennemføre et begrænset antal undersøgelser og oprydninger. Derfor er det nødvendigt for os at prioritere vores indsats, og her kommer børnene i første række.

Små børn er særligt udsatte

Det særlige fokus på børn skyldes, at undersøgelser har vist, at børn i alderen 0-6 år er mere udsatte og følsomme over for jordforurening end voksne. I praksis får børneinstitutioner og legepladser derfor topprioritet.

Vi forsøger at give et kort overblik over regionens opgaver på jordforureningsområdet. Flere af temaerne er beskrevet i detaljer her på hjemmesiden.

Følsom anvendelse

Grundvand

Vandløb, søer og hav

Når der konstateres forurening

Oprensning

Hvornår betaler regionen for oprensning?

Mulighed for frivillig oprensning

Virksomhed: Forurening følger forureneren

Når undersøgelser fører til, at et areal udgår af kortlægningen

Revideret 04-03-2021