I begyndelsen af 2020 begynder Region Midtjylland oprensningen på en tidligere renserigrund i Boulstrup sydøst for Odder. 

Boulstrup luftfoto_illustration_forurening_1024x550px.png

Illustration af forureningsområdet ved det lukkede renseri i Boulstrup sydøst for Odder, hvor nogle af kommunens vitale drikkevandsboringer er tæt på.  Illustration: Region Midtjylland 

I foråret 2018 besluttede regionsrådet, at der skulle bruges et større millionbeløb på oprensningen i Boulstrup, da forureningen er tæt på nogle af de primære drikkevandsressoucer i Odder Kommune. 

Læs pressemeddelelse ifm. regionsrådets beslutning (link) 

Et uventet stort arbejde i 2019 med at understøtte renserigrundens bygning har skubbet starten på selve oprensningen til begyndelsen af 2020 og med forventet afslutningen omkringen sommeren 2020. 

Læs nyhed om klargøringsarbejdet på renserigrunden (link) 

Fakta om oprensning i Boulstrup

 

  • Rensning af den tidligere renserigrund i Boulstrup koster ca. 10-12 mio. kroner i alt. Oprensning begynder primo 2020 med forventet afslutning sommeren 2020. Den oprindelige opstart var foråret/sommeren 2019, men et uventet stort arbejde med at understøtte administrationsbygningen på grunden har udskudt starten på renseprocessen. 

  • I november 2018 indgik Region Midtjylland kontrakt med miljøvirksomheden Krüger-Veolia / Krüger Soil Remediation, der skal løse opgaven med at få fjernet en del af forureningen gennem opvarmning. 

  • I Boulstrup skal der fjernes et "hotspot" på selve renserigrunden (under fabrikshal, gårdsplads og administrationsbygning), hvor der er mindst 600 kilo klorerede opløsningsmidler. 

Om jordforureningsopgaver i Region Midtjylland

    

  • Miljø i Region Midtjylland havde i 2018 i alt ca. 39 mio. kroner til undersøgelser og løsninger (afværge), der sikrer, at jordforurening ikke påvirker grundvand eller indeklimaet i boliger på eller i nærheden af forureningen. 

  • I 2018 forventede regionen at lave ca. 230 indledende eller videregående undersøgelser af boliggrunde og mulige grundvandsforureninger. I 2018 er der forventeligt ca. 20 "afværge"-opgaver, og regionen har samtidig omkring 30 miljøovervågningsopgaver en række steder i regionen.  

  • Hvert år skal Region Midtjylland lave en plan for indsatsen på jordforureningsområdet. Planen godkendes af regionsrådet.   
    Se Jordforureningsplan 2018, som bl.a. indeholder godkendelse af Boulstrup-oprensningen (link til dagsorden og bilag)