I begyndelsen af 2020 begynder Region Midtjylland oprensningen på en tidligere renserigrund i Boulstrup sydøst for Odder. 

Boulstrup luftfoto_illustration_forurening_1024x550px.png

Illustration af forureningsområdet ved det lukkede renseri i Boulstrup sydøst for Odder, hvor nogle af kommunens vitale drikkevandsboringer er tæt på.  Illustration: Region Midtjylland 

Politisk beslutning om oprensning 

I foråret 2018 besluttede regionsrådet, at der skulle bruges et større millionbeløb på oprensningen i Boulstrup, da forureningen er tæt på nogle af de primære drikkevandsressoucer i Odder Kommune. 

Læs pressemeddelelse ifm. regionsrådets beslutning (link) 

Klargøring til oprensning 

Et uventet stort arbejde i 2019 med at understøtte renserigrundens bygning har skubbet starten på selve oprensningen til begyndelsen af 2020 og med forventet afslutningen omkringen sommeren 2020. 

Læs nyhed om klargøringsarbejdet på renserigrunden (link) 

Oprensning starter februar 2020 

Den 18. februar 2020 sætter Region Midtjylland grøn strøm til oprensningen. Repræsentanter fra regionen, Odder Kommune og Krüger A/S deltager ved opstarten. Oprensningen ventes afsluttet sommeren 2020.

Læs pressemeddelse om opstart på oprensningen i Boulstrup (link)  

Invitation til start på oprensning


Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 11.00 kan alle interesserede være med, når oprensningen ved det nedlagte renseri i Boulstrup sættes i gang. 
  
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 11.00 kan alle interesserede være med, når oprensningen ved det nedlagte renseri i Boulstrup sættes i gang. Invitation er afbilledet.

Fakta om oprensning i Boulstrup

 

  • Rensning af den tidligere renserigrund i Boulstrup koster ca. 10-12 mio. kroner i alt. Oprensning begynder primo 2020 med forventet afslutning sommeren 2020. Den oprindelige opstart var foråret/sommeren 2019, men et uventet stort arbejde med at understøtte administrationsbygningen på grunden har udskudt starten på renseprocessen. 

  • I november 2018 indgik Region Midtjylland kontrakt med miljøvirksomheden Krüger-Veolia / Krüger Soil Remediation, der skal løse opgaven med at få fjernet en del af forureningen gennem opvarmning. 

  • I Boulstrup skal der fjernes et "hotspot" på selve renserigrunden (under fabrikshal, gårdsplads og administrationsbygning), hvor der er mindst 600 kilo klorerede opløsningsmidler. 
Revideret 02-03-2020