Region Midtjylland har i perioden februar-august 2020 fået oprenset den væsentligste forurening (klorerede opløsningsmidler) på en tidligere renserigrund i Boulstrup sydøst for Odder. 

Boulstrup luftfoto_illustration_forurening_1024x550px.png

Illustration af forureningsområdet ved det lukkede renseri i Boulstrup sydøst for Odder, hvor nogle af kommunens vitale drikkevandsboringer er tæt på.  Illustration: Region Midtjylland 

Politisk beslutning om oprensning 

I foråret 2018 besluttede regionsrådet, at der skulle bruges et større millionbeløb på oprensningen i Boulstrup, da forureningen er tæt på nogle af de primære drikkevandsressoucer i Odder Kommune. 

Læs pressemeddelelse ifm. regionsrådets beslutning (link) 

Klargøring til oprensning 

Et uventet stort arbejde i 2019 med at understøtte renserigrundens bygning har skubbet starten på selve oprensningen til begyndelsen af 2020 og med forventet afslutningen omkring sommeren 2020. 

Læs nyhed om klargøringsarbejdet på renserigrunden (link) 

Oprensning starter februar 2020 

Den 18. februar 2020 sætter Region Midtjylland grøn strøm til oprensningen. Repræsentanter fra regionen, Odder Kommune og Krüger A/S deltager ved opstarten. Oprensningen ventes afsluttet sommeren 2020.

Læs pressemeddelelse om opstart på oprensningen i Boulstrup (link)  

Oprensning afsluttet august 2020 

I august 2020 kunne Krüger A/S slukke for anlægget på renserigrunden, hvor det store forurenings-hotspot med en termisk teknologi er blevet dampet væk. I alt 585 kilo klorerede opløsningsmidler er fjernet ved at varme jorden op til 100 grader. 

Læs pressemeddelelse om afslutning på oprensningen i Boulstrup (link) 

Fakta om oprensning i Boulstrup

 

  • Rensning af den tidligere renserigrund i Boulstrup har kostet ca. 14 mio. kroner i alt. 

  • Oprensning blev sat i gang den 18. februar 2020 med deltagelse af Odder Kommune, Region Midtjylland og miljøvirksomheden Krüger, som havde opgaven med at rense op. 

  • Oprensning blev forsinket ift. den oprindelig forventede plan. Det skyldes bl.a. et uventet stort arbejde med at understøtte administrationsbygningen på grunden, der ligger lige ovenpå forureningens "hotspot".

  • I november 2018 indgik Region Midtjylland kontrakt med miljøvirksomheden Krüger-Veolia / Krüger Soil Remediation, der havde opgaven med at få fjernet forureningen gennem opvarmning. 

  • I Boulstrup skulle der fjernes et "hotspot" på selve renserigrunden (under fabrikshal, gårdsplads og administrationsbygning), hvor der var ca. 600 kilo klorerede opløsningsmidler. 
  • Oprensning med opvarmningsmetoden har fjernet ca. 585 kg. klorerede opløsningsmidler. Forureningen er fjernet ved at varme jorden (ca. 5.000 kubikmeter jord) op til 100 grader, så forureningen blev dampet væk, og dampet blev suges ind i et anlæg, hvor de forurenende stoffer kunne samles op. 
Revideret 27-03-2021